Projectfinanciering aanvragen

Projectfinanciering aanvragen voor jouw project? Dat is mogelijk. Graag leggen we je uit hoe je de subsidie kunt aanvragen, zodat je de financiering van jouw project snel rond kunt maken.


Projectfinanciering

Je bent op zoek naar financiering voor je project. Goed nieuws, het is namelijk mogelijk dat Fonds Slachtofferhulp jouw project financieel ondersteunt. Uiteraard moeten we keuzes maken en daarom kunnen we niet ieder project steunen. We leggen graag uit waar we op letten.

Subsidie

Op zoek naar subsidie voor je project? Of je het nu projectfinanciering, financiering of subsidie noemt, dat maakt voor ons uit. Subsidie aanvragen is bij ons mogelijk.

Veelgestelde vragen

Projectfinanciering

Voorbeeld projectfinanciering: Viral justice en e-shaming

Steeds meer mensen vertellen (online) over wat hen is overkomen. Viral justice noemen we dat. Maar dat heeft ook een schaduwkant. Slachtoffers krijgen namelijk ook reacties van onbegrip of ongeloof. In 2018 zijn we in samenwerking met de VU en het NSCR gestart met het project Viral justice & e-shaming. Het onderzoek richtte zich op de beweegredenen en verwachtingen van slachtoffers bij het online en openbaar delen van hun ervaring met seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle deelnemers hebben direct hulpverlening aangeboden gekregen. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben we de hulpverlening aan deze groep verbeterd.

Voorbeeld projectfinanciering: TrafVic voor Kids

Met het project TrafVic-Kids wil Fonds Slachtofferhulp kinderen specialistische hulp bieden. Dit kan zijn omdat ze zelf slachtoffer zijn geworden. Of omdat ze iemand door een verkeersongeval hebben verloren. TrafVic-Kids is wereldwijd het eerste hulpprogramma dat zich op deze doelgroep richt. Het hulpprogramma ontwikkelen we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht.

Subsidie onderzoek en ontwikkeling

Wij helpen graag mee jouw onderzoeksproject mogelijk te maken. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat we duidelijke keuzes maken. Het onderzoek moet goed aansluiten bij onze beleidsprogramma’s. Als je subsidie voor jouw onderzoeksproject of de ontwikkeling wil aanvragen, vul dan het onderstaande formulier in.

Wetenschappelijk onderzoek

Ook subsidie voor wetenschappelijk onderzoek is mogelijk. Regelmatig ondersteunen we bijvoorbeeld promotieonderzoek, of geven we subsidie voor een andere vorm van wetenschappelijk onderzoek. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Voorbeeld: Onderzoek Strafmaat verkeer

Fonds Slachtofferhulp kreeg de indruk dat veel slachtoffers en nabestaanden vonden dat de straffen die werden opgelegd bij ernstige verkeersdelicten niet hoog genoeg was. Dat was echter nog nooit wetenschappelijk onderzocht en daarom hebben wij dit onderzoek zelf opgezet en gefinancierd. Ons onderzoek was aanleiding voor de politiek om de huidige gang van zaken rondom de straffen voor verkeersdelicten eens goed tegen het licht te houden. Ook hier kwam men al snel tot de conclusie dat er iets moest veranderen.

Voorbeeld: Therapie na moord

De moord op een dierbare is een enorm heftige gebeurtenis die je heel moeilijk verwerkt. Een grote groep nabestaanden kan zelfs niet normaal verder. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde onder leiding van prof. dr. Jos de Keijser een effectieve behandelmethode voor rouwverwerking na moord. Fonds Slachtofferhulp gaf subsidie om het wetenschappelijk onderzoek dat aan de basis lag voor de behandeling uit te voeren.

Neem contact op

Heb je vragen over projectfinanciering en subsidies? Die beantwoorden we graag voor je per mail. We doen ons best om ze snel mogelijk te reageren.

Projectfinanciering of subsidie aanvragen

  • Als je financiering wil aanvragen voor jouw project, (wetenschappelijk) onderzoek, vul dan zo volledig mogelijk dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.