Therapie na moord

De moord op een dierbare is een enorm heftige gebeurtenis die je heel moeilijk verwerkt. Een grote groep nabestaanden kan zelfs niet normaal verder. Ze lopen helemaal vast in de rouw die hun leven beheerst. Specialistische psychologische therapie is dan nodig om deze mensen te helpen hun rouw te verwerken en de draad weer enigszins op te pakken.


Netwerk Traumatisch Verlies

De moord op een dierbare is een enorm heftige gebeurtenis die je heel moeilijk verwerkt. Een grote groep nabestaanden kan zelfs niet normaal verder. Ze lopen helemaal vast in de rouw die hun leven beheerst. Specialistische psychologische therapie is dan nodig om deze mensen te helpen hun rouw te verwerken en de draad weer enigszins op te pakken.

Daarom steunt Fonds Slachtofferhulp het Netwerk Traumatisch Verlies. Dit is een netwerk van psychologen door heel Nederland die gespecialiseerd zijn in rouw na moord en doodslag. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelden zij een effectieve specialistische behandelmethode voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Het landelijk Netwerk Traumatisch Verlies bestaat uit meer dan twintig psychologen verspreid door heel Nederland. Zij zijn getraind in het geven van deze specialistische behandeling aan nabestaanden van geweldsslachtoffers en hebben allen ruime ervaring met CGT en EMDR. Nabestaanden kunnen hier terecht om hun klachten op een effectieve manier te laten behandelen.

In veel gevallen zijn acht sessies al voldoende om een stuk minder klachten te ervaren. De behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door de verzekering en kan ook worden gefinancierd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Waarom therapie na moord?

Het overlijden van een dierbare is altijd een heftige gebeurtenis. Iedereen rouwt op zijn eigen manier, maar rouw gaat vaak gepaard met heftige gevoelens van verdriet en verlangen naar de overledene. Daarnaast hebben veel mensen te maken met vermoeidheid en slapeloosheid. De meesten kunnen normaal gesproken met deze rouwgevoelens overweg. Het is een natuurlijk proces waar geen therapeut voor nodig is.

Bij moord of doodslag wordt het rouwproces ingewikkelder. De dierbare is immers door iemand anders (opzettelijk) om het leven gebracht. Daardoor ervaren nabestaanden vaak ook nog gevoelens van boosheid, angst, schuld en wraak. Ook krijgen ze te maken met politieonderzoeken, een moeilijke rechtszaak en aandacht van de media. Dit alles is voor het brein vaak simpelweg te veel.

Ook de cijfers omtrent psychische klachten tonen dit aan. Acht op de tien nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven kampen met complexe rouwklachten en een derde lijdt aan het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Deze klachten gaan niet vanzelf weg, dus behandeling is nodig.

Wetenschappelijke kennis als basis voor effectieve rouwverwerking na moord

Deze cijfers komen naar voren uit wetenschappelijk onderzoek van de RUG, dat werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Jos de Keijser. De Keijser en collega’s onderzochten complexe rouwklachten en posttraumatische stressklachten bij nabestaanden van moordslachtoffers. Gedurende het onderzoek ontwikkelden ze een psychologische behandeling. Deze werd vervolgens getest op mensen die leden aan complexe rouwklachten en PTSS na een moord op een dierbare.

Uit de studie bleek dat deze behandeling zeer effectief is. Er werden 77 nabestaanden behandeld. Bij ongeveer de helft van de nabestaanden werden de klachten een stuk minder na acht sessies. Zij ervaarden na de behandeling minder PTSS- en gecompliceerde rouwklachten dan diegenen die de behandeling nog niet hadden gehad.

De behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Hij is nu beschikbaar voor iedereen die een dierbare verloor door geweld en wordt gegeven door de psychologen van het Netwerk Traumatisch Verlies.

Hoe steunt Fonds Slachtofferhulp het Netwerk Traumatisch Verlies?

  • Fonds Slachtofferhulp gaf subsidie om het wetenschappelijk onderzoek dat aan de basis lag voor de behandeling uit te voeren.
  • Dankzij een bijdrage van ons kon de website worden ontwikkeld.

Meer informatie over therapie na moord

Wil je meer weten over deze therapie na moord of het Netwerk Traumatisch Verlies? Bezoek dan de website rouw na moord. Hier vind je ook de contactgegevens van de therapeuten die bij het netwerk zijn aangesloten.