Programma Verkeer

De Nederlandse wegen veilig? Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Hiervan belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp. En meer dan 600 personen overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval.Waarom dit programma?

De Nederlandse wegen veilig? Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Hiervan belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp. En meer dan 600 personen overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Reden genoeg om ons in te zetten voor verkeersslachtoffers.

Wat willen we bereiken?

Met ons programma verkeer richten we ons specifiek op de verbreding en verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Zo werken we onder andere aan het versterken van de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden en faciliteren we lotgenotencontact. Om al deze activiteiten goed uit te kunnen voeren, trekken we samen op met relevante partners waaronder wetenschappers, hulporganisaties, belanghebbenden en overheden.

Wat hebben we al bereikt

In het programma verkeer hebben we aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland. Iemand die met alcohol op veel te hard door een woonwijk rijdt en daarbij alle verkeersregels aan zijn laars lapt, is in ieders ogen ontzettend roekeloos bezig. Zeker als daarbij slachtoffers vallen. We hebben ons er hard voor gemaakt dat een rechter sneller kan oordelen dat iemand roekeloos rijdt en hiervoor een passende straf ontvangt. Hierdoor worden de Nederlandse wegen veiliger.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken werken we aan dit programma aan meerdere projecten. Bekijk ze hier onder.

TrafVic voor Kids

Met het project TrafVic-Kids wil Fonds Slachtofferhulp kinderen specialistische hulp bieden. Dit kan zijn omdat ze zelf slachtoffer zijn geworden of iemand door een verkeersongeval hebben verloren. TrafVic-Kids is wereldwijd het eerste hulpprogramma dat zich op deze doelgroep richt. Het hulpprogramma wordt ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht.

TrafVic

Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden bestaat nog geen hulp op maat. Deze slachtoffers krijgen alleen basishulp aangeboden. Voldoet deze hulp wel? En is het niet beter om speciale hulp te ontwikkelen? In het project TrafVic onderzoeken we hoe slachtoffers en nabestaanden van een ernstig verkeersongeval het best geholpen kunnen worden.

Steun het programma Verkeer

  • Help verkeersslachtoffers voorkomen en de behandeling voor slachtoffers en nabestaanden te verbeteren. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Help verkeersslachtoffers voorkomen en de behandeling voor slachtoffers en nabestaanden te verbeteren. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Nieuws en updates

Het aantal verkeersincidenten als gevolg van lachgas groeit snel. Uit cijfers die het NRC Handelsblad opvroeg bij de politie, blijkt zelfs dat het aantal incidenten in drie jaar tijd is vertienvoudigd: van 130 in 2017 naar 1.390 het afgelopen jaar. Een verbod op lachgas in het verkeer is nodig om verdere verkeersongelukken te voorkomen.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, wordt gevreesd dat het aantal verkeersongevallen snel stijgt. Veel mensen pakken de auto of de fiets, waardoor de kans op ongevallen aanzienlijk toeneemt.