Programma Seksueel Geweld

In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen te maken met seksueel geweld. Van de vrouwen is 1 op de 8 ooit verkracht, bij mannen is dat 1 op de 25. In ruim 80% van de gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. Iemand die je vertrouwt, tekent je voor het leven.Waarom dit programma?

Seksueel geweld is een van de programma’s waar we veel aandacht voor hebben. De drempel om verhalen van seksueel geweld en misbruik te delen, wordt steeds lager. Maar de drempel om hulp te zoeken is voor veel slachtoffers nog te hoog. Ook het vervolgen en veroordelen van daders is nog te ingewikkeld. Over de aard en omvang van de problematiek van slachtoffers van online seksueel geweld is nog te weinig bekend en er is nog geen adequate hulpverlening voor deze vaak jonge, kwetsbare groep.

Wat willen we bereiken?

We streven naar de best mogelijke hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld en komen op voor hun (rechts)positie.
Dit doen we door onderzoek te doen: Hoe groot is het probleem in onze samenleving? Welke hulp hebben slachtoffers nodig? Hoe kunnen de rechten van slachtoffers in de wet beter geregeld zijn? En welke vormen zijn er? Dit alles met het doel: een slachtoffer voelt zich veilig om zijn verhaal te delen, voelt zich gesteund door zijn omgeving en doet hierdoor eerder aangifte bij de politie.

Wat hebben we al bereikt?

Fonds Slachtofferhulp heeft het Centrum Seksueel financieel mogelijk gemaakt en met voorlichtingscampagnes bekendheid eraan gegeven. Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Er zijn 16 locaties door het hele land. Er is altijd een centrum bij jou in de buurt. Ben jij slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan direct contact op via 0800 – 0188 (24/7) bereikbaar.

Sinds 2018 kan het centrum rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Maar we blijven sterk betrokken en zien ook dat seksueel geweld als onderwerp nog steeds hoog op onze agenda hoort.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken, voeren we verschillende projecten uit:

WTFFF!? - Een platform voor en door jongeren, over online seksueel misbruik

Jongeren die online seksueel misbruik meemaken gaan in de meeste gevallen niet op zoek naar hulp. Ze weten vaak niet dat wat zij meemaken ‘online seksueel misbruik’ is. Ze hebben het gevoel dat er niets aan te doen valt en ervaren intense gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid.

On(t)schuldig

Met het project On(t)schuldig geeft Karakter uitleg over de instinctieve overlevingsreacties die optreden tijdens en na (seksueel) geweld, speciaal voor kinderen en jongeren.

Wij zijn M

Stichting Wij zijn M pleit voor meer ruimte en tolerantie voor de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik, zodat verhalen gedeeld worden en zij meer (h)erkenning krijgen. Daarbij biedt de stichting verschillende diensten aan om seksueel misbruik bespreekbaar te maken.

Onderzoek: hulpzoekgedrag onzichtbare slachtoffers van online seksueel misbruik

In Nederland wordt er nog te veel in het duister getast als het gaat om de omvang en het aantal slachtoffers van online seksueel misbruik. Daarom startte het NSCR in het najaar van 2021, met medefinanciering van Fonds Slachtofferhulp, een meerjarig onderzoek naar het hulpzoekgedrag van de onzichtbare slachtoffers van online seksueel misbruik.

Een lespakket over online seksueel misbruik voor de middelbare school

Fonds Slachtofferhulp en Schoolblocks hebben een bewezen effectieve les ontwikkeld over online seksueel misbruik. De les is gebaseerd op het jongerenplatform WTFFF!? – ontwikkeld vóór en dóór jongeren – van Fonds Slachtofferhulp.

Centrum Seksueel Geweld

Professionele hulp zoeken. Dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je seksueel geweld meemaakt. Je schaamt je, durft er niet over te praten en stopt het weg. Toch is het advies zo snel mogelijk te bellen met het Centrum Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld heeft 16 locaties in heel Nederland. Er is altijd een locatie in de buurt. Hier lees je hoe Fonds Slachtofferhulp zich inzet voor het Centrum Seksueel Geweld.

Lotgenoten seksueel geweld

Al tientallen jaren ondersteunt Fonds Slachtofferhulp talloze lotgenotenorganisaties en andere initiatieven op het vlak van seksueel geweld. Steun maakt immers sterker. Welke organisaties ondersteunen wij op het vlak van seksueel geweld?

Samen Helen

Samen Helen richt zich op de ondersteuning van naasten, met een focus op de ondersteuning van stellen, die het proces van helen van seksueel misbruik samen aangaan.

PRISMA (Preventieve Interventie Signaleren van Seksueel Misbruik huisArts)

Voor iemand die seksueel misbruik meemaakt, kan dit grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Toch blijft seksueel misbruik vaak onbesproken en onbehandeld in de spreekkamer. Project PRISMA richt zich hierop. Hoe kunnen we het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik door de huisarts verbeteren?

Voor professionals

Ben jij een professional en wil je op het gebied van (online) seksueel geweld, of op een ander gebied met ons samenwerken? Bezoek dan onze speciale pagina ‘voor professionals’.

Steun het programma seksueel geweld

  • Laat slachtoffers van seksueel geweld niet in de kou staan en steun ons programma. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Laat slachtoffers van medische incidenten niet in de kou staan en steun ons programma. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Nieuws

Maandag 1 juli gaat de nieuwe zedenwet van kracht, waar Fonds Slachtofferhulp zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. Deze gemoderniseerde wet is een grote stap voorwaarts voor slachtoffers van seksueel geweld in Nederland. Maar er is meer nodig om seksueel geweld aan te pakken.

Een belangrijke stap voorwaarts voor zedenslachtoffers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet seksuele misdrijven. Deze wet vervangt de oude zedenwet en treedt op 1 juli 2024 in werking.

Jongeren die te maken hebben met online seksueel misbruik voelen zich vaak schuldig of schamen zich. Reacties uit de omgeving als “had je die foto maar niet moeten sturen..” en “had je maar niet online moeten komen..” versterken dit gevoel en staan herstel in de weg. Daarom starten we vandaag de campagne ‘no blame no shame’. Ontwikkeld door en voor jongeren om een eind te maken aan schuld- en schaamtegevoelens na (online) seksueel misbruik.