Rapportages

Hoe houden wij het overzicht over de vele projecten die wij inhoudelijk en financieel steunen? Wij vragen alle ontvangers van subsidies om hierover aan ons te rapporteren.

Optionele voortgangsrapportage

Bij sommige subsidieprojecten wordt om (een) voortgangsrapportage(s) gevraagd. Het rapporteren gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde formulier voortgangsrapportage.

Verplichte eindrapportage

Alle subsidieontvangers zijn verplicht binnen drie maanden na afloop van het project een eindrapportage in te dienen. Deze bestaat uit een inhoudelijke rapportage en een financiƫle afrekening van het project. Het rapporteren gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde formulier. Voor onderzoeksprojecten is er een aparte rapportage.

Subsidiereglement

Meer informatie over verantwoording van subsidie is terug te vinden in ons subsidiereglement.