Programma geweldsmisdrijven

Jaarlijks worden ruim 200.000 mensen slachtoffer van een vorm van geweld. De impact hiervan op slachtoffers is vaak groot, zowel lichamelijk als emotioneel. Daarom zetten we ons al jarenlang in voor deze grote groep. Bekijk hier alle projecten voor slachtoffers van geweld.Waarom dit programma?

Niet alle cijfers van (huiselijk) geweld zijn volledig bekend, omdat het niet altijd gemeld of gezien wordt. Toch telt Nederland jaarlijks veel slachtoffers van geweld in huiselijke kring en daarbuiten.

Deze slachtoffers van geweld staan nog te vaak in de kou. Slachtofferrechten zijn in Nederland gelukkig vastgelegd in de wet, maar in de praktijk is de naleving daarvan veel te vaak veel vrijblijvend. Dat moet anders en daarom zet Fonds Slachtofferhulp zich in voor deze groep.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is dat slachtofferrechten nageleefd worden – niet meer en niet minder. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet is gebeurd, vinden wij dat hier sancties op moeten komen te staan. Daarnaast maken wij ons sterk voor kwalitatieve rechtsbijstand. Begeleiding van slachtoffers van geweldsmisdrijven door gespecialiseerde advocaten is bijvoorbeeld essentieel. Wij vinden het ook belangrijk dat deze advocaten hier een eerlijke vergoeding voor ontvangen. Ook daar maken wij ons sterk voor.

Wat hebben we bereikt?

Sinds 1 juli 2016 is mede dankzij onze inspanningen het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven uitgebreid, waardoor zij zonder beperkingen kunnen spreken. Slachtoffers mogen zich tijdens de zitting ook uitlaten over of zij vinden dat de verdachte schuldig is en over wat zij een passende straf vinden.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken werken we aan dit programma aan meerdere projecten. Bekijk ze hier onder.

Onderzoek naar naleving slachtofferrechten

De afgelopen jaren is er op papier veel verbeterd voor slachtoffers van criminaliteit. Maar hoe werkt het in de praktijk? We horen veel geluiden dat slachtofferrechten nog onvoldoende worden nageleefd. Dat moet en kan anders. Fonds Slachtofferhulp laat in samenwerking met het NSCR wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Privacy en persvrijheid

Fonds Slachtofferhulp organiseert 2 dialoogsessies, 2 mediacafés en een symposium over het onderwerp privacy en persvrijheid. Een belangrijk onderwerp, dat meer aandacht verdient.

LANGZS

Goede rechtsbijstand is onmisbaar voor slachtoffers van geweld en zedenmisdrijven.Daarom steunen we de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS). De advocaten aangesloten bij deze stichting zijn gespecialiseerd in gewelds- en zedenzaken. Ze bieden ondersteuning en helpen slachtoffers op juridisch gebied. Zo staan ze nooit alleen. Ook werkt de Stichting aan de verbetering van de de (juridische) positie van slachtoffers van geweld.

Lotgenotencontact nabestaanden moord

Een moord is een verschrikkelijke gebeurtenis. Het zet het leven van nabestaanden compleet op zijn kop. Dit kan niemand echt begrijpen, behalve de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom is lotgenotencontact zo belangrijk. De stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) brengt lotgenoten samen en kan daarbij rekenen op onze steun.

Voor professionals

Ben jij een professional en wil je op het gebied van geweld en rechtspositie, of op een ander gebied met ons samenwerken? Bezoek dan onze speciale pagina ‘voor professionals’.

Steun het programma geweld en rechtspositie

  • Help de positie van geweldsslachtoffers en hun nabestaanden te verbeteren. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Help de positie van geweldsslachtoffers en hun nabestaanden te verbeteren. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Nieuws

In 2022 zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Dat schat het Centraal Bureau voor Statistiek op basis van een onderzoek.