Programma Milieucriminaliteit

Nog vaak worden milieudelicten beschouwd als een slachtofferloos delict. Omdat er niet altijd een direct aanwijsbaar (menselijk) slachtoffer is, het misdrijf niet altijd wordt opgemerkt en de schadelijke effecten soms pas jaren later zichtbaar worden. Ook zijn de verbanden tussen de schadelijke effecten en het delict moeilijk aan te tonen. Maar de fysieke, financiële, psychologische en sociale gevolgen van milieudelicten zijn enorm.Waarom dit programma?

Steeds meer burgers maken zich zorgen over grootschalige milieucriminaliteit en het effect dat dit heeft op hun gezondheid en hun leefomgeving. Fonds Slachtofferhulp deelt die zorgen en is daarom een programma gestart om de verbetering van de ondersteuning en (rechts)positie van slachtoffers van milieudelicten te realiseren.

Milieucriminaliteit betreft voornamelijk economische delicten omdat het bij hierbij altijd draait om financieel gewin. Denk bijvoorbeeld aan illegale lozing van chemisch afval in water omdat het voldoen aan de regels geld kost. Ook mestfraude, het gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen, illegale asbestverwijdering en het dumpen van afval zijn vormen van milieudelicten.

Opvallend bij milieucriminaliteit is dat vrijwel nooit aangifte wordt gedaan. Dit  betekent niet dat er geen slachtoffers zijn. Het betekent wel dat slachtoffers zichzelf hierdoor niet altijd als slachtoffer herkennen. Daarnaast is het niet eenvoudig om een verband aan te tonen tussen het milieudelict en gezondheidseffecten. Hierdoor worden veel slachtoffers van milieudelicten niet juridisch erkend als slachtoffer. En ontvangen zij geen compensatie voor de schade die het milieudelict veroorzaakt. Maar de fysieke, financiële, psychologische en sociale gevolgen van milieudelicten zijn enorm. Het heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de natuur, maar ook impact op de volksgezondheid.

Wat willen we bereiken?

Er is nog weinig bekend over de aard, omvang, gevolgen en behoeften van slachtoffers van milieudelicten. Om de best mogelijk hulp te geven, is een behoeftenonderzoek nodig. Alleen dan kunnen we slachtoffers van milieudelicten helpen, zowel op korte- als lange termijn. Onze kennis en expertise maakt het mogelijk dat wij ook voor deze doelgroep een belangrijke rol kunnen spelen door hun behoeften centraal te stellen. En mogelijkheden te onderzoeken om een passend hulpaanbod te realiseren. Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van milieucriminaliteit. Zij kunnen rekenen op erkenning en toegankelijke hulp.

‘Hun strijd minder eenzaam maken, mensen samenbrengen en opkomen voor hun rechten: dat drijft mij enorm.’

Steeds meer burgers maken zich zorgen over het effect van bedrijven die gevaarlijke stoffen uitstoten en lozen en het effect dat dit heeft op hun gezondheid en hun leefomgeving. Fonds Slachtofferhulp deelt die zorgen en startte daarom een programma om de ondersteuning en (rechts)positie van slachtoffers van milieucriminaliteit te verbeteren.

Steeds meer burgers maken zich zorgen over gevaarlijke stoffen die bedrijven uitstoten en lozen en de gevolgen hiervan voor hun gezondheid en hun leefomgeving. Wij delen die zorgen. Waarom bestaat er geen steun of hulp voor mensen die slachtoffer zijn geworden als gevolg van milieucriminaliteit? Daarom zijn we gestart met het programma milieucriminaliteit. Hiermee willen we de ondersteuning en (rechts)positie van slachtoffers van milieucriminaliteit verbeteren. Het programma werd vandaag, vrijdag 31 mei, officieel gelanceerd aan de hand van de kennissessie ‘Slachtoffers van milieucriminaliteit in beeld’.

Steun het programma milieucriminaliteit

  • Laat slachtoffers van milieucriminaliteit niet in de kou staan en steun ons programma. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

De Pieter van Vollenhoven penning

Vrijdag 31 mei organiseren wij een inhoudelijke kennissessie met als thema ‘milieuslachtoffers in beeld’. Met relevante professionals en vertegenwoordigers (zoals belangenverenigingen, belangenbehartigers, juristen, beleidsmakers, onderzoekers en onderzoeksjournalisten) bespreken we ervaringen op dit vlak. De input van ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers en wetenschappers is van grote waarde voor de verdere ontwikkeling van het programma milieudelicten. Tijdens deze bijeenkomst reiken wij de eerste prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning uit.