Programma kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland veel voor en laat bij de jonge slachtoffers blijvende sporen achter. Het gaat hier om lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. Wanneer kinderen niet op tijd de juist hulp krijgen, blijven ze vaak hun hele leven rondlopen met problemen.Waarom dit programma?

Kindermishandeling laat diepe sporen na. Het is voor veel slachtoffers een lange, moeilijke weg voordat ze de pijn uit hun jeugd kunnen accepteren. Slachtoffers kunnen last hebben van lichamelijke schade, maar ook psychische problemen. Bijvoorbeeld angst, depressie, gedragsproblemen of een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Wanneer kinderen niet de juiste hulp krijgen, kunnen ze hier levenslang last van houden. Helaas werken bestaande traumatherapieën niet voor ieder kind. Bekijk hier alle cijfers rondom kindermishandeling in Nederland.

Wat willen we bereiken?

We willen dat álle slachtoffers van kindermishandeling de best passende hulp krijgen. Het liefst zo vroeg mogelijk om latere problemen te voorkomen. En inmiddels volwassen slachtoffers verdienen steun en erkenning om wat er in hun jeugd is gebeurd.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken, voeren we verschillende projecten uit. Bekijk hieronder welke projecten er momenteel lopen.

Passend hulpaanbod voor jonge slachtoffers van kindermishandeling

Samen met enkele gespecialiseerde instellingen ontwikkelen we een nieuw hulpaanbod. De effectiviteit hiervan onderzoeken we bij 40 kinderen en hun opvoeders.

Project- of onderzoeksvoorstel kindermishandeling

Fonds Slachtofferhulp is voor het programma Kindermishandeling op zoek naar nieuwe projecten en onderzoeken die de positie van slachtoffers van kindermishandeling versterkt. Heb jij een relevant project- of onderzoeksvoorstel op dit vlak? Dan nodigen we je van harte uit jouw voorstel in te dienen. Voor meer informatie, speerpunten en subsidiecriteria verwijzen we je graag naar onderstaand document.

Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Fonds Slachtofferhulp steunt de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Hier vinden volwassen slachtoffers van kindermishandeling erkenning en herkenning.

Lotgenoten bijeenkomsten voor meisjes van de Goede Herder

Tussen 1860 en 1978 vonden in de instellingen van de katholieke kloostergemeenschap ‘de Goede Herder’ veel misstanden plaatsen. De vrouwen hebben nu vooral behoefte aan contact met elkaar. Alleen zij weten écht wat hen is aangedaan en welke impact dit vandaag de dag nog op hen heeft. Fonds Slachtofferhulp steunt de vrouwen hierin, door de lotgenotenbijeenkomsten van de KMGH mogelijk te maken.

Lotgenotencontact voor slachtoffers van jeugdzorg

Fonds Slachtofferhulp steunt het werk van Stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland. De organisatie organiseert onder andere lotgenotencontact voor slachtoffers van jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdpsychiatrie.

Voor professionals

Ben jij een professional en wil je op het gebied van kindermishandeling, of op een ander gebied met ons samenwerken? Bezoek dan onze speciale pagina ‘voor professionals’.

Steun het programma kindermishandeling

  • Laat slachtoffers van kindermishandeling niet in de kou staan en steun ons programma. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Laat slachtoffers van kindermishandeling niet in de kou staan en steun ons programma. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Nieuws

‘Kinderen zijn flexibel. Ze passen zich aan en zijn nog jong. Ze groeien wel over het trauma heen. Toch? Of niet?’ We vragen het programmamanager seksueel geweld
en kindermishandeling Pauline Aarten.

Het is moeilijk om te zien hoe rouw verloopt bij een kind dat een dierbare is verloren. Vaak laten ze niet veel zien. Ze spelen, ze lachen en doen er alles aan om hun ouder(s) niet te belasten. Veel ouders en verzorgers vragen zich dan ook af of het wel goed gaat en wat ze kunnen doen. Hiervoor hebben we een rouwmeter ontwikkeld voor kinderen. Postdoctoraal onderzoeker Lonneke Lenferink vertelt hoe deze rouwmeter tot stand is gekomen.

Het hebben van een gezin is vaak een ideaalbeeld waar veel mensen aan willen voldoen, maar helaas groeit niet elk kind op in een veilig thuis. Jaarlijks maken rond de 120.000 kinderen in Nederland mishandeling mee. Dat is 3% van alle kinderen in Nederland, gemiddeld één kind in elke schoolklas.