Kennis en onderzoek

Onderzoek ligt aan de basis van alles wat we doen. We willen weten waar slachtoffers tegenaan lopen, praktisch, juridisch, maar ook emotioneel. En boven alles willen we weten wat ze écht verder helpt om hun leven weer op te pakken.Samen met slachtoffers, nabestaanden, experts en onderzoekers komen we steeds beter te weten wat er speelt bij slachtoffers. En welke hulp het beste is. Ook werken we met bijvoorbeeld criminologen en gedragswetenschappers aan structurele oplossingen voor slachtoffers. Hiermee ligt onderzoek aan de basis van al onze programma’s.

Wanneer wij signalen krijgen dat een bepaalde groep slachtoffers tussen wal en schip dreigt te vallen, of wanneer we te maken hebben met een relatief nieuwe vorm van slachtofferschap, starten we een onderzoek. Bijvoorbeeld een onderzoek naar wat slachtoffers van online seksueel misbruik verder helpt, of wat een passende rouwtherapie voor kinderen is. Maar ook doen we meerjarige onderzoeken om feeling te houden met alle factoren die te maken hebben met slachtofferschap.

Onze lopende onderzoeken

Hieronder een overzicht van onze lopende onderzoeken en samenwerkingspartners.

Victims in Modern Society

Als dé kennis- en verbindingsorganisatie voor slachtoffers, willen we vinger aan de pols houden wat de positie is van slachtoffers in onze veranderende maatschappij. Samen met Centerdata (Tilburg University) zijn we een meerjarig, grootschalig kwantitatief onderzoek gestart onder de volwassen Nederlandse bevolking: ‘Victims In Modern Society’. In de studie staan sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal.

 • Meerjarig onderzoek naar de impact en omvang en slachtofferschap

  Wat is de impact van een traumatische gebeurtenis op het leven van slachtoffers? Welke risicofactoren hangen samen met slachtofferschap? Hoe gaat de maatschappij om met slachtoffers? Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we samen met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een vijfjarig onderzoeksprogramma opgezet.

 • TrafVic: onderzoek naar de best passende hulp voor verkeersslachtoffers

  Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden is er al basishulp beschikbaar, maar gespecialiseerde hulp op maat is er nog nauwelijks. Met het project TrafVic willen we hier verandering in brengen. We zorgen ervoor dat slachtoffers en nabestaanden van een ernstig verkeersongeval kunnen rekenen op specialistische en laagdrempelige hulp. Hulp die slachtoffers helpt te verwerken wat hen is overkomen, zodat ze de draad van het leven weer kunnen oppakken.

 • TrafVic Kids: onderzoek naar specialistische rouwhulp voor kinderen

  Er is nog weinig bekend over de problemen die kinderen, die een dierbare hebben verloren, kunnen ervaren. Daarom is het belangrijk om hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Zo kunnen mogelijke problemen snel worden herkend en kunnen deze kinderen zo goed mogelijk geholpen worden.

 • Onderzoek hulpzoekgedrag van onzichtbare slachtoffers van online seksueel misbruik

  Het is van groot belang dat slachtoffers van online seksueel misbruik niet meer onzichtbaar blijven en dat de drempel naar de hulpverlening verlaagd wordt. Door dit onderzoek door het NSCR komt er meer zicht op wat slachtoffers van online seksueel misbruik nodig hebben, zodat zij de juiste hulp kunnen krijgen.

 • Onderzoek naar online disclosure van seksueel geweld

  In dit project onderzoeken we met het NSCR wat de profielen zijn van slachtoffers van seksueel geweld die er voor kiezen buiten de reguliere hulp-kanalen hun slachtofferschap op social media te delen, in welke vorm zij dat doen en met welke motieven, en wat de reacties op hun publicaties zijn en de uitwerking daarvan.

 • Onderzoek naar de behoeften aan lotgenotencontact voor slachtoffers van seksueel geweld

  Met het onderzoek Ruimte voor ontmoeting brengen we samen met Misbruikt! in kaart of slachtoffers van seksueel misbruik baat hebben bij lotgenotencontact en op welke manier.

Onderzoek naar de behandeling van kindermishandeling

Wanneer jonge slachtoffers van kindermishandeling niet direct passende hulp krijgen, kunnen ze hun leven lang last houden van een heleboel problemen. Samen met Levvel en Amsterdam UMC werken wij aan een nieuw behandelmodel, waarbij we niet alleen werken aan de traumabehandeling zelf, maar juist ook aan de vertrouwensrelatie tussen het kind en de opvoeders. We onderzoeken de effectiviteit van deze behandelmethode bij 40 kinderen en hun opvoeders. Bij een succesvolle uitkomst zorgen we ervoor dat de methode breed beschikbaar wordt gesteld.

 • Rouw bij Oekraïense vluchtelingen

  Wie: Universiteit Twente Universiteit Utrecht.
  Wat: Toen niet lang na de start van de oorlog in Oekraïne veel Oekraïense mensen naar Nederland waren gekomen, werd de eerder ontwikkelde rouwmeter vertaald naar het Oekraïens. Het geeft mensen die rouwen zicht op hun rouwreacties en of ze belang hebben bij ondersteuning. Tegelijkertijd verzamelen de onderzoekers met deze rouwmeter kennis over de aard en ernst van rouwreacties bij Oekraïense vluchtelingen.

 • Predictie en preventie van revictimisatie bij PTSS (PhD traject)

  Wie: Sinai Centrum en Arkin
  Wat: Dit project onderzoekt wat de risico’s zijn waardoor mensen die hersteld zijn van PTSS opnieuw slachtoffer kunnen worden, revictimisatie. En, minstens zo belangrijk, wat zijn de beschermende factoren? Met deze inzichten ontwikkelen de onderzoekers een nieuwe interventie om revictimisatie te voorkomen.

 • Rouw na corona (PhD traject)

  Wie: Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen
  Wat: Het overkwam veel mensen in coronatijd: je verliest een dierbare en kunt niet goed afscheid nemen. Special voor deze groep mensen ontwikkelden onderzoekers van Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen een online cognitieve gedragstherapie. De behandelstudie is inmiddels afgerond en de online therapie is beschikbaar via rouwbehandeling.nl

Onderzoek naar drempels voor disclosure slachtoffers (online) seksueel geweld

Samen met het Centrum Seksueel Geweld en Fier brengen we in kaart welke drempels er zijn voor slachtoffers van (online) seksueel geweld om te komen tot disclosure.

 • Stop de cirkel van geweld

  Wie: Eva Kwakman van de UvA
  Wat: Straatgeweld gebeurt vaak in het zicht. Een ruzie in het verkeer, een opstootje op straat. Aan de ene kant wordt het geaccepteerd als een gegeven binnen dicht bebouwde samenleving. Aan de andere kant wordt het gezien als iets wat buiten jouzelf gebeurt en waar je niets te maken heeft met jouw normen en waarden. Dit project onderzoekt hoe we denken en praten over dagelijks straatgeweld en welke invloed dit heeft op het beëindigen of in stand houden van het geweld.

 • De ‘kosten’ van slachtofferschap (PhD traject)

  Wie: Bodine Gonggrijp, NSCR
  Wat: In dit onderzoek wordt met behulp van het Nederlands Tweelingregister (NTR) de gevolgen van diverse soorten slachtofferschap van criminaliteit en verkeersongelukken bepaald: financieel, medisch, psychologisch, en in termen van een aantal andere uitkomstmaten (zoals arbeidsmarktparticipatie en relatievorming).

 • Slachtofferrechten: papier en praktijk (PhD traject)

  Wie: Freya Augusteijn, NSCR
  Wat: In dit onderzoek gaan we allereerst middels surveys, dossieronderzoek en observatie vaststellen in welke mate slachtoffers van criminaliteit in de praktijk de rechten verwezenlijkt krijgen die hen wettelijk toekomen. Vervolgens gaan we een aantal remedies opstellen om de belangrijkste obstakels tegemoet te treden die we in het Law and Behaviour Lab van A-Lab gaan uittesten, zodat empirisch onderbouwde aanbevelingen uit het project zullen volgen.

Samenwerken met Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is altijd op zoek naar nieuwe projecten en onderzoeken die de positie van slachtoffers versterken. Heb jij een relevant project- of onderzoeksvoorstel op dit vlak? Dan nodigen we je van harte uit jouw voorstel in te dienen. Voor meer informatie, speerpunten en subsidiecriteria verwijzen we je graag naar onderstaand document.

Kennisbank

In onze kennisbank vind je een overzicht van door ons gesteunde wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke onderzoeken.