Nieuws

Slachtoffermonitor 2016: hoe de juiste zorg te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen?

26 juni 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: seksueel geweld | Centrum Seksueel Gewled | kindermisbruik | online seksueel misbruik

Vandaag is de slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen. In deze slachtoffermonitor heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in beeld gebracht hoeveel kinderen in 2016 slachtoffer werden van seksueel geweld, hoe vaak zij hulp hebben ontvangen en in welke vorm. ‘Om jonge slachtoffers van seksueel geweld te kunnen helpen en beschermen is het nodig dat de overheid weet hoeveel kinderen waarvoor welke hulp ontvangen, zodat zij de juiste zorg op de juiste plek krijgen.’, aldus de Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar 

Gesloten jeugdhulp 

Tot nu toe bestond er nog geen duidelijk beeld van de jeugdhulp die kinderen krijgen en waarvoor zij die hulp ontvangen. Om die reden heeft de Nationaal Rapporteur, in samenwerking met het CBS, een onderzoek gedaan onder jeugdhulpinstellingen naar slachtofferschap van seksueel geweld. Een van de meest opvallende resultaten uit het onderzoek is dat 85% van de meisjes in de gesloten jeugdhulp (de zwaarste vorm van hulpverlening), hulp ontvangt omdat zij slachtoffer zijn van seksueel geweld. Bolhaar: ‘Ik vind het heftig dat van een bijzonder groot aantal kinderen de problematiek na seksueel geweld dusdanig oploopt dat hun vrijheid wordt beperkt door opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp. 

Registreer waarom kinderen jeugdhulp ontvangen 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de Nationaal Rapporteur om vormen van kindermishandeling, waaronder seksueel geweld, beter te gaan registreren. Door een betere registratie kan een landelijk beeld worden gevormd van de hulp die kinderen ontvangen en om welke redenen. ‘Als we niet weten welke hulp mishandelde kinderen krijgen, kunnen we ook niet weten of wij ze de juiste hulp bieden.’ , aldus Bolhaar. 

Online vormen van seksueel geweld 

Ten opzichte van vier jaar geleden is er een daling te zien in het aantal kinderen in de leeftijd 12-17 jaar die te maken krijgen met een ernstige vorm van seksueel geweld. In eerste instantie is dit een goed teken, aldus de Nationaal Rapporteur. Meer onderzoek is echter nodig om na te gaan of online vormen van seksueel geweld, zoals grooming en sextortion vandaag de dag vaker voor komen.  

Aanbevelingen 

Op grond van de uitkomsten van de slachtoffermonitor 2016, heeft de Nationaal Rapporteur de aanbeveling gedaan om de reden van plaatsing van slachtoffers van seksueel geweld in een gesloten instelling verder te onderzoeken. Om dit te kunnen doen moet allereerst een landelijk beeld gevormd worden van de hulpverlening die jonge slachtoffers van seksueel geweld ontvangen en om welke reden. Om er vervolgens voor te zorgen dat dit op een landelijke en eenduidige wijze wordt geregistreerd, heeft de nationaal rapporteur aanbevelingen gedaan om medewerkers van Veilig Thuis hierin te trainen. Tot slot zullen de online vormen van seksueel geweld tegen kinderen verder onderzocht moeten worden om ook van deze, toenemende vorm van seksueel geweld, een beter beeld te krijgen.  

Fonds Slachtofferhulp kijkt met veel interesse naar de slachtoffermonitor 2016 en start binnenkort met een onderzoek naar de wijze waarop de hulpverlening aan slachtoffers van online seksueel geweld verbeterd kan worden.  

Geef een reactie