Medische incidenten

Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp hiervoor een programma ontwikkeld: Open in de zorg.

In Open in de zorg zet Fonds Slachtofferhulp zich met partners in voor meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. Ook voor betrokken artsen en zorgverleners is een medisch incident vaak heel ingrijpend. We luisteren naar de behoeften van gedupeerden en zetten die om naar concrete initiatieven.

Initiatieven

Eén van de initiatieven van Open in de zorg is de pilot Casemanagement. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis na een medisch incident in alle openheid hebben gecommuniceerd en alles doen wat je als patiënt redelijkerwijs mag verwachten, hebben veel patiënten behoefte aan iemand die hen bijstaat en die hen langer kan helpen op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

In deze pilot kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident worden bijgestaan door een onafhankelijk casemanager die hen helpt en ondersteunt om het leven weer op de rit te krijgen.

Naast de pilot Casemanagement financieren en ondersteunen wij het OPEN Leernetwerk. Onderzoekers en ziekenhuizen hebben zich verenigd om een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg te bevorderen.

Daarnaast kijken we op het gebied van letselschade naar mogelijke doorbraken. Zodat gedupeerden niet, zoals nu vaak gebeurt, in een jarenlang gevecht met verzekeraars belanden.

Projecten

Jaarlijks krijgen zo'n 37.000 patiënten te maken met een medisch incident, waarvan er 10.000 blijvend letsel hebben.

Jaarlijks sterven 1.700 Nederlanders door een medisch incident