Programma Medische Incidenten

Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Hiervan houden 10.000 mensen blijvend letsel over. Zo’n 1.000 mensen komen hieraan te overlijden. Wat doen wij voor deze grote groep mensen? Je leest het hier:Waarom dit programma?

Een medisch incident werkt ontwrichtend en brengt slachtoffers op alle fronten uit evenwicht. Hierdoor wordt het moeilijk om de normale dingen van het leven op te lossen en is ondersteuning hard nodig. Slachtoffers van medische incidenten vielen tot voor kort tussen wal en schip. Ze kregen onvoldoende erkenning vanuit de zorgverlener en geen hulp om een veranderd leven op te pakken. Met ons programma Medische Incidenten brengen wij hier verandering in.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is dat slachtoffers van een medisch incident de steun en erkenning krijgen die ze verdienen. Niet alleen patiënten zien wij als slachtoffers: ook de behandeld arts en de naasten kunnen hieronder vallen. Ook zij verdienen de juiste hulp. Door het bieden van de juiste steun zal de moeilijke situatie waarin zowel patiënt, naasten en arts zich bevinden soepeler en sneller verlopen.

Daarnaast hebben wij als doel gesteld met een alternatief te komen voor het nu vaak ingewikkelde en tijdrovende proces van schade-afhandeling.

Wat hebben we al bereikt?

Ruim 3 jaar geleden zijn we samen met 7 ziekenhuizen begonnen met de pilot casemanagement in de zorg. Alhoewel het project nog in de eindfase zit, is nu al duidelijk dat het project voorziet in een behoefte. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager kunnen gedupeerden na een medisch incident weer grip krijgen op hun leven. Fonds Slachtofferhulp maakt binnenkort bekend in welke vorm het project een vervolg krijgt.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken werken we aan dit programma aan meerdere projecten. Bekijk ze hier onder.

Pilot casemanagement

In de pilot Casemanagement kunnen gedupeerde ziekenhuispatiënten bijgestaan worden door een onafhankelijk casemanager. De casemanager helpt en ondersteunt de gedupeerde patiënt om het leven weer op de rit te krijgen. Voor de uitvoering van deze pilot werken we samen met Slachtofferhulp Nederland en zeven ziekenhuizen.

OPEN leernetwerk

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten. Zo kan voorkomen worden dat een andere patiënt hetzelfde overkomt. Een zogeheten: ‘just culture’. Loskomen van een cultuur waarin zorgverleners de schuld krijgen en daardoor niet open durven te zijn. Dit wordt nagestreefd met behulp van peer support en aandacht voor de ‘second victim’: de zorgverlener.

Survey uitgestelde reguliere zorg

Door het coronavirus is de reguliere zorg noodgedwongen in het gedrang gekomen. Het Fonds heeft bekeken of het haar kennis en ervaring kan inzetten om patiënten ook in deze situatie te begeleiden. Daarom verzamelde het Fonds ervaringen van patiënten die dit overkomt. De survey leverde ruim 2600 reacties op, waarbij een groot aantal zeer schrijnende verhalen zaten.​

Steun het programma medische incidenten

  • Laat slachtoffers van medische incidenten niet in de kou staan en steun ons programma. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Laat slachtoffers van medische incidenten niet in de kou staan en steun ons programma. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Projecten