Programma Medische Incidenten

Jaarlijks krijgen in ons land 185.100 mensen te maken met een medisch incident (*cijfers VICTIMS-onderzoek). Helaas krijgen slachtoffers nog niet dezelfde opvang en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld geweldsmisdrijven. Terwijl de impact op het leven en de hulpbehoeften van beide groepen vergelijkbaar zijn.Waarom dit programma?

Een medisch incident heeft een enorme impact op het leven van het slachtoffer. Gezondheid, werk, inkomen, relatie. Niets is meer zeker. Het wordt moeilijk om de normale dingen van het leven op te lossen. Slachtoffers van medische incidenten vielen tot voor kort tussen wal en schip. Ze kregen onvoldoende erkenning vanuit de zorgverlener en geen hulp om een veranderd leven op te pakken. Met ons programma Medische Incidenten brengen wij hier verandering in.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is dat slachtoffers van een medisch incident de steun en erkenning krijgen die ze verdienen. Niet alleen patiënten zien wij als slachtoffers: ook de behandeld arts en de naasten kunnen hieronder vallen. Ook zij verdienen de hulp om de traumatische gebeurtenis achter zich te laten. Door het bieden van de juiste steun zal de moeilijke situatie waarin zowel patiënt, naasten en arts zich bevinden soepeler en sneller verlopen.

Daarnaast willen we een alternatief bieden voor het nu vaak ingewikkelde en tijdrovende proces van schade-afhandeling.

Wat hebben we al bereikt?

Samen met zeven ziekenhuizen zijn we in 2018 begonnen met de pilot casemanagement in de zorg. Het project voorziet duidelijk in een behoefte. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager, kunnen gedupeerden na een medisch incident weer grip krijgen op hun leven.

Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken, voeren we verschillende projecten uit:

Pilot casemanagement

In de pilot Casemanagement kunnen gedupeerde ziekenhuispatiënten bijgestaan worden door een onafhankelijke casemanager. De casemanager helpt en ondersteunt de gedupeerde patiënt om het leven weer op de rit te krijgen. Voor de uitvoering van deze pilot werken we samen met Slachtofferhulp Nederland en zeven ziekenhuizen.

OPEN leernetwerk

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. Leren van incidenten. Dat is de doelstelling van het leernetwerk. Binnen een veilige meldcultuur. Hiermee willen we voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt. Tegelijkertijd willen we loskomen van een cultuur waarin zorgverleners de schuld krijgen en daardoor niet open durven te zijn. Support en aandacht is dus ook nodig voor de ‘second victim’: de zorgverlener.

Survey uitgestelde reguliere zorg

Door het coronavirus is de reguliere zorg noodgedwongen in het gedrang gekomen. We bekijken of we onze kennis en ervaring kunnen inzetten om patiënten ook in deze situatie te begeleiden. We hebben met een survey ervaringen van patiënten die dit is overkomen verzameld. De survey leverde ruim 2600 reacties op, met helaas veel schrijnende verhalen. ​

Voor professionals

Ben jij een professional en wil je op het gebied van medische incidenten, of op een ander gebied met ons samenwerken? Bezoek dan onze speciale pagina ‘voor professionals’.

Steun het programma medische incidenten

  • Laat slachtoffers van medische incidenten niet in de kou staan en steun ons programma. Dit kan al met een eenmalige bijdrage.

  • Laat slachtoffers van medische incidenten niet in de kou staan en steun ons programma. Met een structurele bijdrage financieren we meerdere projecten voor een lange tijd.

Nieuws

Dat een casemanager voor gedupeerden van een medisch incident veel meer doet dan alleen helpen met een schadevergoeding, blijkt uit het verhaal van Ineke Verschuren. Zij werkt als casemanager mee binnen met onderzoek naar de meerwaarde van casemanagement voor deze specifieke groep slachtoffers.

Murphy’s law: wat er verkeerd kan gaan, gaat ook verkeerd. Hilda Schitfink-de Boer (64 jaar) kan erover meepraten. Een paar weken na haar rugoperatie kreeg ze onhoudbare pijn in haar buik. Wat volgde, was een reeks van fouten, miscommunicatie en een lijf dat steeds meer aftakelde “Ik had zo graag een excuus willen krijgen.”

Caroline is echtgenote van de in 2020 overleden ruimtelijk vormgever en kunstenaar Aart Matser. Aart had een zeldzame, agressieve vorm van botkanker. Door onjuist medisch handelen kon de kanker zich sneller verspreiden. Via Fonds Slachtofferhulp kreeg hij een casemanager voor praktische, juridische en psychosociale steun. Graag hadden we van Aart gehoord hoe het nu met hem gaat. Maar in juli 2020 is hij op 56-jarige leeftijd overleden. Caroline vertelt hoe het nu met haar en haar kinderen gaat.