Programma Medische Incidenten

Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Hiervan houden 10.000 mensen blijvend letsel over. Zo’n 1.000 mensen komen hieraan te overlijden. Wat doen wij voor deze grote groep mensen? Je leest het hier:Waarom?

Een medisch incident werkt ontwrichtend en brengt slachtoffers op alle fronten uit evenwicht. Hierdoor wordt het moeilijk om de normale dingen van het leven op te lossen en is ondersteuning hard nodig. Slachtoffers van medische incidenten vielen tot voor kort tussen wal en schip. Ze kregen onvoldoende erkenning vanuit de zorgverlener en geen hulp om een veranderd leven op te pakken. Met ons programma Medische Incidenten brengen wij hier verandering in.

Pilot casemanagement

In de pilot Casemanagement kunnen gedupeerde ziekenhuispatiënten bijgestaan worden door een onafhankelijk casemanager. De casemanager helpt en ondersteunt de gedupeerde patiënt om het leven weer op de rit te krijgen. Voor de uitvoering van deze pilot werken we samen met Slachtofferhulp Nederland en zeven ziekenhuizen.

OPEN leernetwerk

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten. Zo kan voorkomen worden dat een andere patiënt hetzelfde overkomt. Een zogeheten: ‘just culture’. Loskomen van een cultuur waarin zorgverleners de schuld krijgen en daardoor niet open durven te zijn. Dit wordt nagestreefd met behulp van peer support en aandacht voor de ‘second victim’: de zorgverlener.

Projecten