Programma Medische Incidenten

Slachtoffers van medische incidenten verdienen meer steun en aandacht. Het gaat om een grote groep: jaarlijks zijn er ongeveer 40.000 slachtoffers, waarvan 10.000 mensen blijvend letsel overhouden en 1.000 mensen overlijden.Resultaten

Onze ambitie is het realiseren van de beste mogelijke opvang van slachtoffers van medische incidenten. Hoe? Door meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding te creëren voor gedupeerden. Fonds Slachtofferhulp streeft deze ambitie na met het programma Medische incidenten.

Pilot casemanagement

In de pilot Casemanagement kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident worden bijgestaan door een onafhankelijk casemanager. De casemanager helpt en ondersteunt de gedupeerde patiënt om het leven weer op de rit te krijgen. Voor de uitvoering van deze pilot werken we samen met Slachtofferhulp Nederland en zes ziekenhuizen.

OPEN leernetwerk

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten, om te voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt. Een just culture, loskomen van een cultuur waar iemand de schuld krijgt en daardoor niet open durft te zijn, met peer support en aandacht voor de ‘second victim’: de zorgverlener.

Projecten