Medische incidenten

Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp het programma Medische incidenten ontwikkeld.

In dit programma zet Fonds Slachtofferhulp zich met partners in voor meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. Ook voor betrokken artsen en zorgverleners is een medisch incident vaak heel ingrijpend. We luisteren naar de behoeften van gedupeerden en zetten die om naar concrete initiatieven.

Initiatieven

Eén van de initiatieven is de pilot Casemanagement. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis na een medisch incident in alle openheid hebben gecommuniceerd en alles doen wat je als patiënt redelijkerwijs mag verwachten, hebben veel patiënten behoefte aan iemand die hen bijstaat en die hen langer kan helpen op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

In deze pilot kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident worden bijgestaan door een onafhankelijk casemanager die hen helpt en ondersteunt om het leven weer op de rit te krijgen.

Naast de pilot Casemanagement financieren en ondersteunen wij het OPEN Leernetwerk. Open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg. Dat is wat het OPEN leernetwerk wil bereiken. Ziekenhuizen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het AMC/UvA en het NIVEL werken hierin samen. Wat helpt een patiënt verder? En hoe kunnen zorgverleners elkaar helpen in dat proces?

Op dit moment zijn er bijna 30 ziekenhuizen door heel Nederland aangesloten bij het OPEN leernetwerk. Zij geven elkaar en de onderzoekers een kijkje in de keuken en leren van medische incidenten. Daarnaast werken ziekenhuizen aan een veilige meldcultuur voor hulpverleners. Een just-culture met peer support en aandacht voor de ‘second victim’; de hulpverlener. Lees meer over het OPEN leernetwerk.

Daarnaast kijken we op het gebied van letselschade naar mogelijke doorbraken. Zodat gedupeerden niet, zoals nu vaak gebeurt, in een jarenlang gevecht met verzekeraars belanden.

Projecten

Jaarlijks krijgen zo'n 37.000 patiënten te maken met een medisch incident, waarvan er 10.000 blijvend letsel hebben.

Jaarlijks sterven 1.700 Nederlanders door een medisch incident