Jaarverslag

Ben je benieuwd hoe wij het verschil maken in de levens van slachtoffers en nabestaanden? In ons jaarverslag lees je hoe de giften van onze donateurs en sponsoren maximaal ten goede komen aan slachtoffers en nabestaanden.


Het kan iedereen overkomen. Je wordt slachtoffer van een ongeluk, misdrijf of ramp. Het zet je leven op zijn kop. Soms hebben mensen hulp nodig om er weer bovenop te komen. Samen maken we het verschil. Wil je weten hoe? In ons jaarverslag delen we graag de resultaten en uitdagingen van ons werk met je.

#1
292.967
mensen vonden de weg naar juiste hulp op SlachtofferWijzer.nl
#2
Betere
hulp
voor slachtoffers van online seksueel misbruik
Jaarverslag
#3
Sinds
1 januari
met nieuwe wet wegpiraten strenger straffen na verkeersmisdrijven
Jaarverslag 2019 - Nieuwe verkeerswet van Fonds Slachtofferhulp
#4
Online rouw-
behandeling
voor nabestaanden van een verkeersongeluk
jaarverslag
#5
Onderzoek impact
corona
op vertraging in de rechtsspraak en uitgestelde zorg
jaarverslag
Al meer dan dertig jaar zien we dat de omstandigheden waardoor iemand slachtoffer kan worden voortdurend veranderen. Ook in 2020, het jaar waarin de wereld werd opgeschrikt door de coronapandemie, maakten we ons onverminderd sterk voor slachtoffers.
logo en huisstijl met nieuwe kleuren, een nieuw magazine en website

Focusprogramma’s

Met onze activiteiten willen we dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp. Op basis van de meest dringende vragen uit de samenleving, ontwikkelen wij hulpprogramma’s die het verschil maken.

Seksueel geweld

Voor veel slachtoffers van seksueel geweld is de drempel om hulp te zoeken en aangifte te doen groot. Met ons programma Seksueel Geweld willen we bereiken dat een slachtoffer zich veilig voelt om zijn verhaal te delen, zich gesteund voelt door zijn omgeving en hierdoor eerder aangifte doet bij de politie.

Verkeersincidenten

Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Met ons programma Verkeer onderzoeken we welke specialistische hulp slachtoffers en nabestaanden nodig hebben om hun leven weer op te kunnen pakken. Daarnaast maken we ons sterk voor verkeersveiligheid.

Medische incidenten

Een medisch incident heeft een enorme impact op het leven van het slachtoffer. Gezondheid, werk, inkomen, relatie. Niets is meer zeker. Tot voor kort kregen slachtoffers van medische incidenten onvoldoende erkenning en hulp. Met ons programma Medische Incidenten brengen wij hier verandering in.

Misdrijven & rechtspositie

We zijn actief als belangenbehartiger voor slachtoffers, op tal van onderwerpen. Als kennisorganisatie worden we ook steeds vaker om wetsadvies gevraagd.

Bekijk onze jaarverslagen

Ben je benieuwd naar de resultaten van onze inspanningen over de afgelopen jaren? Bekijk hieronder onze jaarverslagen vanaf 2014.