Statistieken seksueel geweld

Op deze pagina hebben wij feiten, cijfers en statistieken over het onderwerp seksueel geweld verzameld.

Aantal slachtoffers

 • Jaarlijks zijn er 100.000 van seksueel geweld
 • 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen is ooit verkracht

Bron: CSG

 • 11 procent van de bevolking (16 jaar en ouder) gaf aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. Dit zijn 1,6 miljoen personen. Seksueel geweld omvat een of meer vormen
  van niet-fysieke seksuele intimidatie, fysiek seksueel geweld en online seksuele intimidatie.
 • Drie procent van de bevolking van 16 jaar en ouder (470 duizend personen) zei in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van fysiek seksueel geweld (ongewenste aanrakingen tot verkrachting).

(Bron: CBS Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020)

Slachtoffers seksuele uitbuiting

 • Jaarlijks 1300 minderjarige slachtoffers

Bron: Nationaal Rapporteur (2017)

Aantal meldingen seksueel geweld

Aantal aangiftes

Bron: Politie

Online seksueel geweld

 • 1 op de 8 jongeren maakt wel eens mee dat er ongewild een naaktfoto of -video van hen met derden gedeeld wordt

Bron: Knipschild, 2018

 • Vijf procent van bevolking van 16 jaar en ouder (770 duizend personen) gaf aan dat ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online seksuele intimidatie.
 • 11 procent van de slachtoffers heeft structureel, dat wil zeggen minstens één keer per maand, met online seksuele intimidatie te maken gehad.

Bron: CBS Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020

 

Aangiftebereidheid verkrachtingen

In 2019 werd tot de maand oktober

 • In slechts 37% van de gevallen na melding bij de politie daadwerkelijk aangifte gedaan
 • Van die aangiften (427) werd 58% geseponeerd, meestal wegens een gebrek aan bewijs
 • 172 aangiftes werden daadwerkelijk door de rechtbank behandeld
 • Dit leidde in 102 gevallen tot een veroordeling
 • Naar schatting 70% van de zedenincidenten wordt niet eens gemeld

Bron: AD.nl