PRISMA (Preventieve Interventie Signaleren van Seksueel Misbruik huisArts)

Voor iemand die seksueel misbruik meemaakt, kan dit grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Toch blijft seksueel misbruik vaak onbesproken en onbehandeld in de spreekkamer. Project PRISMA richt zich hierop. Hoe kunnen we het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik door de huisarts verbeteren?Waarom dit project?

Het meemaken van seksueel misbruik heeft een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Slachtoffers die klachten ervaren als gevolg van seksueel misbruik komen vaak eerst bij de huisarts terecht. Mensen die seksueel misbruik meemaken vertellen meestal niet uit zichzelf over een verkrachting of langdurend seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Daar zijn vele redenen voor, bijvoorbeeld omdat ze geen relatie zien tussen klachten en het trauma.

Onbesproken en onbehandeld
Huisartsen kunnen ook terughoudend zijn in het bespreekbaar maken van seksueel misbruik, omdat ze onvoldoende kennis en kunde bezitten over hoe te signaleren en hoe ernaar te vragen. Daarom blijft seksueel misbruik in de spreekkamer vaak onbesproken en onbehandeld. Dit is een gemiste kans, omdat behandeling ernstige gevolgen van seksueel misbruik kan voorkomen. De huisarts neemt daarin een cruciale plaats in. Een belangrijke vraag is: hoe kunnen we het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik door de huisarts verbeteren?

Doel van het project

Het doel van het project is dat huisartsen en huisartsen in opleiding beter weten wat de gevolgen zijn van seksueel misbruik en hoe ze dit kunnen signaleren wanneer iemand bij hen in de praktijk komt. Ook voelen ze zich beter voorbereid om naar ervaringen te vragen en daarmee het gesprek over seksueel misbruik te openen. Slachtoffers weten daardoor dat de huisarts een veilige plek is om dit te bespreken, dit zet de deur naar de juiste hulp open.

Inhoud van het project

Samen met huisartsen en slachtoffers ontwikkelt Radboud UMC een training voor huisartsen. De training bestaat uit verschillende video’s. Deze video’s bevatten onder andere minicollege’s waarbij algemene informatie wordt gegeven over seksueel misbruik en de gevolgen hiervan voor iemand die dit meemaakt. Ook zijn er video’s waarbij huisartsen en slachtoffers aan het woord komen om hun ervaringen te delen over het verschil dat gemaakt kan worden in de huisartsenkamer.

Webinar
Tijdens een webinar over het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik voor huisartsen, wordt gebruik gemaakt van een deel van de gemaakte video’s. Deze webinar is daarna nog offline te volgen voor belangstellenden. De video’s zullen ook verspreid worden onder de 80 kaderhuisartsen urogynaecologie die expertise hebben op het gebied van seksueel misbruik. Zij gaan de video’s gebruiken in regionale nascholingen over seksueel misbruik.

Ook worden de video’s en het bijbehorende onderwijs materiaal gedeeld met docenten van de verschillende huisartsenopleidingen die zich bezig houden met gender en geweld. En de video’s komen op de landelijke website van het Centrum Seksueel Geweld.