Lotgenoten seksueel geweld

Al tientallen jaren ondersteunt Fonds Slachtofferhulp talloze lotgenotenorganisaties en andere initiatieven op het vlak van seksueel geweld. Steun maakt immers sterker. Welke organisaties ondersteunen wij op het vlak van seksueel geweld?Stichting Misbruikt!

Eén op de drie (32%) kinderen maakt ooit een vorm van misbruik mee. Wordt hun stem voldoende gehoord? “Zeker niet”, vindt Miranda Freriks, oprichter van Stichting Misbuikt!

'Stichting Misbruikt!'

'Stichting Blauwe Maan'

Stichting Blauwe Maan

Vanaf 2020 steunen wij Stichting Blauwe Maan uit Tilburg. Blauwe Maan biedt professionele hulp voor slachtoffers of naasten die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dankzij onze financiële steun kan Blauwe Maan de volledige bezetting in dienst houden.

KMGH Vrouwen van de Goede Herder

Deze lotgenotenorganisatie ondersteunt slachtoffers die als kwetsbare tieners dwangarbeid moesten verrichten in heropvoedingsgestichten van de nonnen. Inmiddels zijn ze op leeftijd, maar ze worden nog altijd de meisjes van de Goede Herder genoemd: de duizenden vrouwen die tot ver in de jaren zeventig opgesloten zaten in de heropvoedingsgestichten van de Zusters van de Goede Herder. Fonds Slachtofferhulp ondersteunt de organisatie vanaf 2019 met een financiële bijdrage, onder meer voor de reiskosten.

'KMGH Vrouwen van de Goede Herder'

'Stichting Voor Ons'

Stichting Voor Ons

Stichting voor Ons is opgezet voor en door lotgenoten die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting. De stichting is er ook voor betrokkenen: mensen die lotgenoten kennen, die vanuit deze ervaring weten wat voor invloed seksueel misbruik of mishandeling kan hebben op een leven en de samenleving. Fonds Slachtofferhulp ondersteunt deze lotgenotenorganisatie vanaf 2018 met een financiële bijdrage, bedoeld om lotgenotenbijeenkomsten mogelijk te maken.

Steun ook lotgenotenorganisaties

  • Draagt u lotgenotenorganisaties op het gebied van seksueel geweld een warm hart toe? Met een eenmalige donatie zorgt u ervoor dat zij het belangrijke werk dat zij doen kunnen voortzetten.