Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Er zijn 16 locaties door het hele land. Er is altijd een centrum bij jou in de buurt. Ben jij slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan direct contact op via 0800 – 0188 (24/7 bereikbaar).


Waarom dit project?

Fonds Slachtofferhulp was nauw betrokken bij de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld. Door het project financieel mogelijk te maken, maar ook door voorlichtingscampagnes. Sinds 2018 kan het Centrum Seksueel Geweld rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Fonds Slachtofferhulp blijft sterk betrokken. Met de bekendheid van het Centrum Seksueel Geweld stijgt het aantal slachtoffers dat zich meldt voor hulp na seksueel geweld. En juist nu staat de financiering onder druk. Slachtoffers van seksueel geweld hebben recht op deskundige hulp en onderzoek. Het werk van het Centrum Seksueel Geweld is ongelooflijk belangrijk. Daarom helpt Fonds Slachtofferhulp het Centrum Seksueel Geweld opnieuw in het lobbytraject bij de overheid.

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

In alle 16 locaties van het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de hulp te geven die ze nodig hebben. Bij voorkeur binnen zeven dagen omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook is er meer kans om een dader te vervolgen als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Door te bellen naar 0800-0188 kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld direct terecht op de dichtstbijzijnde locatie.

Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl.

Met belangrijke partners

Fonds Slachtofferhulp werkt nauw samen met onderstaande partners.