Project On(t)schuldig

Met het project On(t)schuldig geeft Karakter uitleg over de instinctieve overlevingsreacties die optreden tijdens en na (seksueel) geweld, speciaal voor kinderen en jongeren.Waarom dit project?

Gezondheidspsychologen bij Karakter, Rik Knipschild en Tessa Stutterheim, en prof. dr. Agnes van Minnen doen al langer onderzoek naar, onder andere, de instinctieve overlevingsreacties tijdens (seksueel) geweld. Zij kwamen steeds meer tot inzicht dat schuld- en schaamtegevoelens bij kinderen en jongeren sterk aanwezig zijn.

Schuldgevoelens nemen af

Door middel van een onderzoek heeft Karakter jonge slachtoffers van (seksueel) geweld gevraagd wat ze al wisten over overlevingsreacties en of ze het fijn vonden om hier uitleg over te krijgen.

Jongeren gaven aan minder het gevoel te hebben dat het aan hen lag en dat ze zich minder schuldig voelden. Ook vertelden ze, dat als ze deze informatie hadden gehad voordat ze een behandeltraject startte, ze hier zelf meer over hadden durven vertellen.

Wat houdt het project in?

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelt Karakter een online psycho-educatiemodule voor kinderen en jongeren. De online module bestaat uit animaties van overlevingsreacties die veel voorkomen en deze wordt aangeboden aan jongeren die op de wachtlijst staan voor behandeling bij Karakter. Karakter koppelt hier een studie aan en onderzoekt (onder andere) of gevoelens van schuld en schaamte daadwerkelijk afnemen.

Interview Tessa Stutterheim en Agnes van Minnen

‘’Het scala aan overlevingsreacties toelichten is nog geen onderdeel van behandeling, terwijl wij weten dat dat wel belangrijk is. Het is vaak makkelijker voor jonge slachtoffers om een vraag te beantwoorden over een overlevingsmechanisme, dan dat je hier vanuit jezelf over vertelt.”

Tessa Stutterheim, GZ-psycholoog.