Stichting Speak Up: hulp na geweld in afhankelijkheidsrelaties

Stichting Speak Up is een platform voor slachtoffers, ervaringsdeskundigen en professionals, die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken hebben. Door slachtoffers een stem te geven, aandacht te genereren voor knelpunten en het organiseren van empowermentactiviteiten streeft stichting Speak Up ernaar de hulpverlening te verbeteren.Waarom dit project?

Stichting Speak Up is een platform voor slachtoffers, ervaringsdeskundigen en professionals, die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken hebben. Door slachtoffers een stem te geven, aandacht te genereren voor knelpunten en het organiseren van empowermentactiviteiten streeft stichting Speak Up ernaar de hulpverlening te verbeteren.

Fonds Slachtofferhulp steunt Stichting Speak Up financieel sinds oktober 2022.

Doel van het project

Mensen hebben andere mensen nodig. Daarom gaan we relaties aan. Maar in een afhankelijkheidsrelatie neemt dat ‘nodig hebben’ een vorm aan waarin iemand een ondergeschikte en afhankelijke positie inneemt jegens de ander. Je cijfert jezelf weg, hebt weinig oog meer voor je eigen behoeften. Vaak speelt de ander daar een belangrijke rol in. En soms is het de basis van geweld. Maar omdat je zo afhankelijk bent geworden van de ander – of zo lijkt het – is het lastig om je van dat geweld los te weken. En misschien nog wel lastiger om weer voor jezelf te kiezen.

Stichting Speak Up is in het leven geroepen om de hulp aan deze slachtoffers te verbeteren.

Empowerment Days

Stichting Speak Up riep de E-Days – Empowerment Days – in het leven. De E-Days zijn er voor iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een onafhankelijkheidsrelatie. Slachtoffers en hun kinderen krijgen er informatie over alle aspecten van hulpverlening waarmee zij te maken krijgen als zij uit een gewelddadige relatie stappen. Tijdens de dagen is het mogelijk om lotgenoten te ontmoeten en gelijkgestemden te spreken. Ook is er ruimte om ervaringen te delen en kennis op te doen uit de ervaringen van anderen en worden er diverse workshops georganiseerd.

Op 9 december 2023 is de Empowerment Day 2023, van 09.00 – 16.00 uur in Arnhem. Meer informatie vind je hier.