Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)

In Nederland krijgen jaarlijks honderden mensen te maken met het verlies van een dierbare door een geweldsmisdrijf. Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen lotgenoten samen. Om steun te vinden bij elkaar en om hun dierbaren te herdenken. Fonds Slachtofferhulp steunt de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) al vele jaren.


Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)

In Nederland krijgen jaarlijks honderden mensen te maken met het verlies van een dierbare door een geweldsmisdrijf. Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen lotgenoten samen. Om steun te vinden bij elkaar en om hun dierbaren te herdenken. Fonds Slachtofferhulp steunt de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) al vele jaren.

Dag Herdenken Geweldslachtoffers

Wat is de Dag Herdenken Geweldslachtoffers?

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers wordt jaarlijks georganiseerd door de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). De FNG behartigt de belangen van nabestaanden en slachtoffers van geweldsmisdrijven, en organiseert lotgenotencontact. Tijdens deze dag staan nabestaanden, politici, hulpverleners en belangstellenden, stil bij alle slachtoffers die door een geweldsmisdrijf om het leven kwamen

Tijdens de dag is er ruimte om samen te herdenken, om troost te vinden bij muziek en om steun en erkenning te vinden. Daarnaast is het een dag voor zichtbaarheid voor de slachtoffers. Nabestaanden, vrienden, genodigden en vrijwilligers dragen zeven linten door de stad met een totale lengte van 400 meter. Hierop staan de namen van hun overleden dierbaren. Elk jaar komen er weer namen bij, het lint wordt alsmaar langer.

Hoe steunt Fonds Slachtofferhulp deze dag?

Fonds Slachtofferhulp onderstreept het belang van erkenning en herkenning voor slachtoffers en nabestaanden van  misdrijven. Met financiële steun en advies maken we al vele jaren belangenbehartiging en lotgenotencontact mogelijk. De Dag Herdenken Geweldslachtoffers is hier een belangrijk onderdeel van.

Meer over deze herdenkingsdag

Op de website van de FNG vind je meer informatie en kun je je aanmelden om deel te nemen of steun te betuigen.