Muur tegen geweld

De Muur tegen Geweld is een herdenkingsmonument voor slachtoffers van geweld. Omdat ieder slachtoffer van moord en doodslag er één te veel is en omdat wij weten dat nabestaanden baat hebben bij lotgenotencontact, steunen wij de Stichting Herdenken Geweldsslachtoffers.


Over de Muur tegen Geweld

De muur bevindt zich in een landelijke omgeving in de gemeente De Wolden in Drenthe. Het monument biedt nabestaanden een rustige plaats om hun dierbaren te gedenken. Zij kunnen hier de naam van hun omgekomen dierbare in de vorm van een plaatje op de muur aan laten brengen. Inmiddels staan meer dan 160 namen van slachtoffers op de muur, die een barrière tegen geweld verbeeldt.

In samenwerking met de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG), organiseert de Stichting Herdenken Geweldsslachtoffers ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst bij het monument. De muur werd officieel geopend in 2011, tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers. Hierbij waren onder meer Koningin Beatrix, Staatssecretaris Fred Teeven en een groot aantal nabestaanden aanwezig.

Waarom de Muur tegen Geweld?

De muur is zowel een plek om te gedenken en samen te komen, als een noodkreet gericht aan de samenleving. Nabestaanden halen steun uit het samen gedenken van hun dierbaren. Niemand begrijpt immers zo goed hoe het is een dierbare te verliezen door geweld als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

De bijeenkomsten die plaatsvinden bij het monument hebben bovendien als doel het geweld te keren. Door erover te praten en door het leed zicht- en tastbaar te maken worden mensen geïnspireerd om hun verantwoordelijkheid te nemen en een wereld zonder moord en doodslag dichterbij te brengen.

Fonds Slachtofferhulp steunt de Muur tegen Geweld

Wij onderhouden een sterke band met de Stichting Muur tegen Geweld en zijn erg blij met de muur. Fonds Slachtofferhulp steunt de stichting met subsidie en praktische hulp, zodat zij de website kon bouwen en bijeenkomsten kan organiseren. Daarnaast steunen wij de FNG, die nauw samenwerkt met de stichting om lotgenotencontact te bevorderen.

Meer informatie over de muur

Wil je meer weten over de Muur tegen Geweld? Bezoek dan de website. Hier vind je ook informatie over de bijeenkomsten en gedenkdagen die bij het monument worden gehouden.