Voorstel aanscherping zedenwet: wat zou er veranderen?

Binnen de huidige zedenwetgeving is een verkrachting of aanranding soms moeilijk te bewijzen. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid wil hier verandering in brengen met zijn aangescherpte zedenwet. In dit artikel lees je op welke punten de wet zou veranderen.

Gepubliceerd op

Online seksueel geweld even strafbaar als offline seksueel geweld

In de aangescherpte zedenwet krijgt online seksueel geweld een belangrijke plek. Minister Grapperhaus beoogt hiermee vooral kinderen te beschermen. Kinderen maken op steeds jongere leeftijd gebruik van het internet, social media en de smartphone, waardoor misbruik van hun kwetsbare positie op de loer ligt. In de nieuwe wet wordt sekschatting met kinderen expliciet strafbaar gesteld. Sekschatting is het op seksuele wijze communiceren via het internet.

Sexting tussen jongeren onderling is in de nieuwe wet niet strafbaar. Is er echter een volwassene bij betrokken, worden de beelden ongewild verspreid, zijn de beelden ongewild gemaakt, of is er sprake van afpersing of chantage? Dan is sexting wél strafbaar. Benieuwd wat sexting is? Neem dan een kijkje op SlachtofferWijzer.nl.

Niet dwang, maar instemming het vereiste

Op dit moment moet er sprake zijn van dwang of dreiging met geweld, om seksueel geweld te bewijzen. Dit zogeheten ‘dwang-model’ brengt een hoge bewijslast met zich mee. Met het voornemen van minister Grapperhaus om het wetsvoorstel aan te scherpen zijn ook slachtoffers beter beschermd die niet in staat zijn geweest om zich te verdedigen. Denk hierbij aan slachtoffers die tijdens een verkrachting verstijven van angst.

Geen ‘nee’ betekent niet zomaar ‘ja’

Heeft een slachtoffer zich bijvoorbeeld niet helder uitgesproken?, ‘nee’ gezegd?, of afwerende gebaren gemaakt? Dan is het aan de betrokkene om na te gaan of iemand wel écht seksueel contact wilde. Geen ‘nee’ betekent dus niet zomaar ‘ja’.

Definities uitgebreid en straffen verhoogd

Onder de nieuwe wet wordt ook de definitie van verkrachting uitgebreid. En wordt seksuele intimidatie, zowel online als offline, strafbaar gesteld. Daarnaast worden de straffen voor een aantal seksuele misdrijven verhoogd. De gevangenisstraf voor seksuele handelingen met een kind jonger dan twaalf jaar gaat bijvoorbeeld omhoog naar maximaal vijftien jaar.

Slachtoffers beter beschermd

Een ding is zeker: met de aangescherpte zedenwet zouden slachtoffers beter beschermd worden. Dit, op zich, is een fantastische ontwikkeling. Feit blijft wel, dat zedendelicten zeer ernstige misdrijven zijn waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Met deze modernisering zal héél goed naar de omstandigheden van het geval moeten worden gekeken. Om voor alle partijen rechtvaardig te oordelen.