‘Seks tegen de wil’ in nieuwe zedenwet doet onvoldoede recht aan zedenslachtoffers

Stel je voor: je bent verkracht en kon je uit angst niet verzetten. Ben je dan verkracht? Of heeft er ‘seks tegen je wil’ plaatsgevonden? Fonds Slachtofferhulp vindt dat de nieuwe zedenwet een verdere aanscherping verdient.

Nathalie Gaal-Franse
Communicatieadviseur bij Fonds Slachtofferhulp

Een belangrijk punt in het voorstel tot modernisering van de zedenwet, is dat ‘seks tegen de wil’ strafbaar wordt gesteld. Hiermee hoeft ‘dwang’ niet langer bewezen te worden om van onvrijwillige seks te spreken. Ook kan een rechter hierdoor eerder tot een veroordeling komen. Toch is Fonds Slachtofferhulp van mening dat het wetsvoorstel een verdere aanscherping verdient. Want waarom is er sprake van ‘seks tegen de wil’ als er geen sprake was van dwang? Stel je voor: je bent verkracht en kon je uit angst niet verzetten. Ben je dan verkracht? Of heeft er ‘seks tegen je wil’ plaatsgevonden?

70% van de verkrachtingsslachtoffers verstijft van angst

Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid beoogt met zijn wetsvoorstel de aangiftebereidheid van zedenslachtoffers te verhogen. Volgens de huidige wetgeving moet sprake zijn van ‘dwang’ om een verkrachting te bewijzen. Dit terwijl 70% van de verkrachtingsslachtoffers verstijft van angst en zich niet kan verzetten. Hoe kan dwang dan bewezen worden?

1224 verkrachtingszaken bij de politie: 102 veroordelingen

Te vaak zien slachtoffers van verkrachting, na het informatief gesprek met de zedenpolitie, van een aangifte af. In de eigen woorden van minister Grapperhaus: ‘ligt de lat om dwang te bewijzen nu te hoog.’

Dat blijkt ook uit cijfers van Amnesty International: in 2019 kwamen 1224 verkrachtingszaken bij de zedenpolitie terecht, in slechts 102 zaken werd de dader veroordeeld. Door het element ‘seks tegen de wil’ aan de wet toe te voegen wil de minister hier verandering in brengen.

Seks tegen de wil

In de nieuwe wet zal niet ‘dwang’, maar het ontbreken van instemming het criterium zijn. Geen ‘nee’ betekent dus niet zomaar ‘ja’.

In eerste instantie een stap in de goede richting. Hiermee wordt namelijk de hoge ‘dwang-bewijslast’ weggenomen en biedt onze zedenwet meer bescherming. Maar op het nieuwe zedendelict ‘seks tegen de wil’ zou de helft van de strafmaat van verkrachting komen te staan. Daarnaast doet de naam ‘seks tegen de wil’ geen recht aan het leed van verkrachtingsslachtoffers.

Een verkrachting erkennen voor wat het is

Fonds Slachtofferhulp vindt dat het wetsvoorstel op deze punten een verdere aanscherping verdient. Begin augustus brengen wij daarom advies uit. Met ons advies willen wij ervoor zorgen dat de ernst van een verkrachting, ook binnen ons rechtssysteem, erkend wordt. Zodat slachtoffers erop kunnen vertrouwen dat een aangifte zal leiden tot een passende strafeis. Een strafeis die letterlijk ‘recht doet’ aan het leed en de gevolgen van een verkrachting. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Maatschappelijk debat: wat vind jij?

Tot en met 16 augustus kan iedereen via deze link reageren op het voorontwerp voor het wetsvoorstel.