Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Per 2016 is de Wkkgz ingegaan. Hiermee is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Ook staat hierin wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg die zij (hebben) ontvangen.

Fonds Slachtofferhulp is blij met deze ontwikkeling. Binnen ons programma Medische incidenten pleiten wij voor meer openheid en erkenning na een medisch incident. En al zijn we er nog lang niet, deze wet draagt daar een beetje aan bij. Hoe meer openheid over medische incidenten, hoe meer men erover leert en hoe meer incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wkkgz betekenis

‘Wkkgz’ staat voor: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Waarom is deze wet nodig?

Mensen zijn niet altijd tevreden met de zorg die zij ontvangen. Bijvoorbeeld als een cliënt niet tijdig is doorverwezen naar een specialist, het gevoel heeft respectloos te zijn behandeld, of als er een medisch incident heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk dat cliënten die dit meemaken, zich gehoord en serieus genomen voelen. De Wkkgz maakt klachten en ongewenste gebeurtenissen beter zichtbaar, behandelbaar en meetbaar.

In veel ziekenhuizen heerst bovendien nog steeds een cultuur waarin zorgverleners de schuld krijgen en hierdoor niet open durven te zijn over incidenten. Fonds Slachtofferhulp pleit dan ook voor een veilige meldcultuur in ieder ziekenhuis, ook wel een just culture genoemd. De Wkkgz helpt een veiligere meldcultuur te creëren. Zo wordt in steeds meer ziekenhuizen gewerkt met peer support en voldoende aandacht voor de second victim: de zorgverlener. Ook kunnen zorgverleners er gezamenlijk van leren en zo de aangeboden zorg op brede schaal verbeteren.

Wat houdt de Wkkgz in?

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg voorziet onder andere in een betere en snellere aanpak van klachten. Zo kunnen mensen sinds 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de betreffende zorgaanbieder. Ook kunnen zij, als laagdrempelig alternatief voor juridische stappen, naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Zo’n geschilleninstantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kan ook een schadevergoeding toekennen.

Daarnaast geeft de wet cliënten een sterkere positie. Zo zijn zorgaanbieders verplicht een medisch incident (bijvoorbeeld een fout tijdens een operatie) met de cliënt te bespreken én in het cliëntendossier op te nemen.

Ook zorgt de Wkkgz ervoor dat zorgmedewerkers medische incidenten altijd veilig kunnen melden. Elke zorgaanbieder moet hiervoor een interne werkwijze hebben geregeld.

Tot slot maakt deze wet het verplicht voor alle zorgaanbieders om elke vorm van geweld in de zorgrelatie te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Evenals ontslag van een zorgverlener naar aanleiding van ernstig disfunctioneren.

Voor wie is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, van zorginstellingen tot zzp’ers. Denk aan huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, verpleeghuizen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en aanbieders van alternatieve zorg. Uitgezonderd zijn ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Ook aanbieders van cosmetische behandelingen vallen onder deze wet. Met uitzondering van schoonheidsspecialisten en visagisten die slechts de huid reinigen, make-up aanbrengen of andere middelen gebruiken die geen gevaar vormen voor de gezondheid van de cliënt.

Zorgaanbieders die twijfelen of zij aan de vereisten van de Wkkgz moeten voldoen, kunnen hier een zelftest doen.

Wkkgz wettekst

De gehele inhoud van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, vind je hier.

 Geschillencommissie Wkkgz

Vanuit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, zijn alle zorgaanbieders (van ziekenhuizen tot zzp’ers) verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

De Geschillencommissie Zorg biedt een overzicht van erkende geschilleninstanties in de zorg waar cliënten met hun klacht terechtkunnen. Al deze geschilleninstanties zijn door de overheid erkend en daarmee onpartijdig. Ook heb je als cliënt zekerheid van een goede procedure van de klachtenbehandeling.

Ga voor meer informatie naar degeschillencommissiezorg.nl.