OPEN leernetwerk

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. Centraal staat openheid en veiligheid in ziekenhuizen. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten, om te voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt.


Waarom dit project?

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. Op dit moment zijn er bijna 30 ziekenhuizen door heel Nederland aangesloten bij het OPEN leernetwerk. Ziekenhuizen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het AMC/UvA en het NIVEL werken hierin samen. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten, om te voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt.

Een ‘just culture‘, loskomen van een cul0tuur waar iemand de schuld krijgt en daardoor niet open durft te zijn, met peer support en aandacht voor de ‘second victim’: de zorgverlener. Met het leernetwerk wordt gewerkt aan een ‘good practice’: een minimum norm. De minimum norm wordt vastgelegd in duidelijke procedures, zodat betrokkenen weten waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen. Lees meer over het OPEN leernetwerk.

Met belangrijke partners

Samen met onderstaande partners is Fonds Slachtofferhulp er alles aan gelegen om van dit project een succes te maken.