Organisatie en bestuur

Wij doen ons werk met een bevlogen team en veel hulp van bevriende organisaties. Wij kiezen bewust voor een kleine organisatie, met weinig personeel. We worden in ons werk bijgestaan door bedrijven die ons een warm hart toedragen. Daardoor kunnen wij het grootste deel van onze donaties gebruiken voor waar het voor bedoeld is: om slachtoffers te helpen.

Organisatie en bestuur

Fonds Slachtofferhulp kent een platte organisatiestructuur en een klein team van ongeveer 20 medewerkers. Aan het hoofd staat directeur-bestuurder Ineke Sybesma. Het Fonds telt de volgende afdelingen:

  • Beleid en Programma’s;
  • Communicatie & Marketing;
  • Fondsenwerving & Marktontwikkeling;

Raad van Toezicht

Het Fonds heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat onder leiding van voorzitter Ab van der Touw. En bestaat uit:

  • Drs. A.F. van der Touw
  • G.H.A.M. Hurks
  • Mr. F.F.M. van Oranje
  • Ir. J.N.K. Bierman MBA
  • Prof. Dr. R.M. Letschert
  • Drs. I.C. Bryan
  • A. Visser

Lees meer over onze Raad van Toezicht in ons jaarverslag.
Lees hier het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht en Bestuur.

Erevoorzitter

In een maatschappij waarin we niet kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt. Daarom is Fonds Slachtofferhulp in 1989, op initiatief van voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven, opgericht. Tot eind 2015 gaf hij leiding aan het bestuur. Ook in zijn nieuwe rol als erevoorzitter zet hij zich met hart en ziel in voor het Fonds.

 

Helpende hand

“Mijn gedachte achter het Fonds Slachtofferhulp is altijd geweest dat niet kan worden goedgemaakt wat iemand jou heeft aangedaan, maar dat het goed is om vanuit de samenleving een helpende hand toe te steken.” – prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

De medewerkers van Fonds Slachtofferhulp

Medewerkers

Maak kennis met onze medewerkers.

Directeur-bestuurder
Hoofd beleid en programma's / adjunct-directeur
Medewerker donateursservice
Teamleider marketing en communicatie
Medewerker donateursservice / adviseur noodhulp
Relatiemanager corporate partnerships
Senior beleidsmedewerker
PR & Corporate communicatiespecialist
Manager WTFFF!? en Slachtofferwijzer
Senior beleidsmedewerker institutionele fondsen
Communicatieadviseur
Beleidsmedewerker
Directieassistent / officemanager
Coördinator particuliere markt
Juridisch beleidsmedewerker
Particuliere fondsenwerving
Teamleider online media & analytics
Online marketing
Online marketing
Senior relatiemanager
HR-adviseur
Donorwerving, marketing & communicatie
Digitaal content specialist
Beleidsmedewerker
Programmamanager
Hoofd bedrijfsvoering

Jaarverslagen

Hieronder kun je jaarverslag van het het afgelopen jaar downloaden. Oudere jaarverslagen vindt je op onze jaarverslagen pagina.