Bestedingen

We zijn enorm dankbaar voor alle gulle bijdragen van particuliere donateurs, zakelijke sponsoren, institutionele fondsen, de VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hun steun hebben we in 2022 € 4.769.777 kunnen besteden aan het verbeteren van de hulpverlening en rechtspositie van slachtoffers. Een toelichting per categorie vindt u in ons jaarverslag.

Keurmerken

Fonds Slachtofferhulp voldoet aan alle regels die in de goededoelenbranche gelden. Al die regels worden onder andere gekeurd door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF). Fonds Slachtofferhulp heeft op grond van die keuring al sinds 2000 het CBF-keurmerk (CBF-erkend goed doel). We hebben ook de ANBI-status van de belastingdienst. Tot slot controleert ook de VriendenLoterij, waarvan het Fonds een grote bijdrage ontvangt, of het geld van de loterijdeelnemers goed wordt besteed.

CBF erkenning

Fonds Slachtofferhulp is CBF erkend. We voldoen aan de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen die door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Het volledige CBF-erkenningpaspoort van Fonds Slachtofferhulp is in ons paspoort op de website van het CBF te bekijken.

ANBI status

De ANBI-status van het Fonds houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn en dat giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting.

Duurzaamheid

Behalve alle verplichte regels heeft Fonds Slachtofferhulp zichzelf een aantal aanvullende regels opgelegd. Zo vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Inkoop van materialen, energiebeheer van het kantoorpand, voorzieningen voor medewerkers en onze beleggingsportefeuille hebben wij allemaal duurzaam en verantwoord ingevuld, met oog voor de mens en de aarde.

Beleggingen

Het voor beleggen bestemde vermogen dient zodanig te worden belegd dat voor de lange termijn waardegroei mag worden verwacht die groter is dan de renteopbrengst van spaarrekeningen, zonder dat daarbij overmatig risico wordt gelopen. Doelstelling is het vermogen op lange termijn in stand te houden en zo mogelijk te vergroten zodat de koopkracht daarvan minimaal gelijk blijft.

Gegeven bovenstaande lange termijndoelstellingen, kunnen de ongerealiseerde opbrengsten uit vermogen van jaar tot jaar verschillen. Dit beleggingsstatuut vormt de basis voor een consistent beleggingsbeleid met een lange termijn horizon.

In lijn met onze ideële doelstellingen, stellen we beperkingen aan de ondernemingen waarin we beleggen. Hiermee sluit Fonds Slachtofferhulp aan bij de UN-Global Compact. Meer over ons duurzaam vermogensbeheer.

Statuten

Wil je de statuten van Fonds Slachtofferhulp inzien? Dat kan via deze knop.