Noodfonds.nl

Op Noodfonds.nl start je zelf een crowdfunding actie of campagne. Dit kun je doen voor je familie, vrienden en naasten in nood. Of voor een sociaal initiatief dat je graag wilt ondersteunen.


Noodfonds van Fonds Slachtofferhulp

Mensen die slachtoffer worden van een misdrijf, een ongeval of andere noodsituatie, kunnen hierdoor in financiële problemen komen. Soms kunnen mensen een schadevergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via een verzekering of van de dader. Maar veel slachtoffers vallen tussen wal en schip en blijven met financiële problemen zitten. 
Al in 2001 startten we daarom met een Noodhulpfonds. Hulpverleners kunnen hier een aanvraag indienen voor cliënten die in zo’n situatie zitten. Vaak is dit precies het steuntje in de rug dat mensen nodig hebben.

Soms zijn hulpvragen zo schrijnend, dat eigenlijk veel meer nodig is. Zie jij dit ook in je omgeving en wil je graag helpen? Die helpende hand willen wij faciliteren met noodfonds.nl. Zo wordt het makkelijker om een ander er weer bovenop te helpen.

Wat is Noodfonds.nl?

Wil je snel en veilig een campagne starten voor een familielid, vriend of naaste in nood? Noodfonds.nl is het crowdfunding of crowdsourcing platform van Fonds Slachtofferhulp waarmee je geld kunt inzamelen tot een bedrag van €10.000. Je kunt je campagne delen per e-mail of social media. Wij zorgen voor een transparante en veilige afhandeling.

Direct aan de slag

Ken je iemand in nood die je wilt helpen door middel van een crowdfundingactie? Registreer eenvoudig een account op Noodfonds.nl en vul de gegevens in van de begunstigde en jezelf. Start direct jouw eigen campagne, wij zorgen voor de administratie. Deel je campagne op social media en bij vrienden. Wij maken aan het einde van de campagne het totaalbedrag over aan het door jou gekozen doel.

Veiligheid & Privacy

Om gebruik te maken van Noodfonds.nl vragen we om jouw persoons- en bankgegevens. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om en gebruiken deze uitsluitend voor jouw campagne, de correspondentie en de financiële afhandeling daarvan. Tijdens het registratieproces kun je zelf aangeven of je op de hoogte wilt worden gehouden over ons werk.

Veelgestelde vragen

Noodfonds

 • Wat is Noodsfonds.nl?

  Noodfonds.nl is er voor iedereen die online een inzamelingsactie wil opzetten voor iemand anders die in nood zit. Noodfonds is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en daarom objectief, eerlijk, veilig en zonder winstoogmerk. Zowel de initiatiefnemer als de begunstigde kunnen een persoon zijn (individu) of een organisatie. Noodfonds is gericht op iedereen die iemand anders wil helpen.

 • Waarom is Noodfonds.nl gestart?

  Mensen die slachtoffer worden van een misdrijf, een ongeval of andere calamiteit, kunnen hierdoor in financiële problemen komen. Soms kunnen mensen een schadevergoeding krijgen via een verzekering of de dader, maar veel slachtoffers vallen tussen wal en schip en blijven met financiële problemen zitten.

  Al in 2001 startte het Fonds Slachtofferhulp daarom met een noodhulpfonds. Hulpverleners kunnen daar voor cliënten die in zo’n situatie zitten, een aanvraag indienen. De giften die hieruit gegeven worden, zijn soms precies de duw in de rug die mensen nodig hebben.

  We ontvangen bij ons noodfonds ook hulpaanvragen voor zeer schrijnende situaties waar eigenlijk veel meer nodig is. Een helpende hand van vele mensen die een slachtoffer er doorheen willen slepen. Die helpende hand – van de ene burger voor de ander- willen wij faciliteren. Om het makkelijker te maken een ander te helpen en diegene er weer bovenop te helpen. En in deze tijd, waarin door het coronavirus opeens veel meer slachtoffers in een acute problemen komen, kan dat heel belangrijk zijn.

 • Voor wie is Noodsfonds.nl bedoeld?

  Noodfonds.nl is er voor iedereen die een inzamelingsactie wil opzetten voor iemand anders. Zowel de initiatiefnemer als de begunstigde kunnen een persoon zijn (individu) of een organisatie. Enkele voorbeelden:

  – Familie start een actie voor een bijdrage in onverwachte uitvaartkosten.
  – Gemeenten, of plaatselijke initiatieven starten een actie voor hun lokale voedselbank.
  – Een ZZP’er is verwikkeld in een rechtszaak om een factuur betaald te krijgen, de buren starten een inzamelingsactie om de juridische kosten te dekken.
  – Een organisatie zoekt naar geld om tweedehands laptops op te kopen en weg te geven aan eenzame ouderen.
  – Trouwe klanten starten een actie om een lokale ondernemer te helpen.

 • Waarin verschilt Noodfonds.nl van andere crowdfundingplatforms?

  – Achter Noodfonds.nl zit Fonds Slachtofferhulp: een CBF-erkend, Nederlands goed doel, dat al ruim 30 jaar bestaat.
  – Noodfonds.nl heeft in tegenstelling tot andere crowdfundingplatforms geen winstoogmerk. De kosten zijn dus lager (maximaal 2,5%).
  – Noodfonds.nl richt zich specifiek op hulp, en niet op bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten.
  – Noodfonds.nl ziet erop toe dat alles eerlijk en volgens de spelregels verloopt. Uiteraard kun je fraude nooit 100% uitsluiten.
  – De begunstigde geeft zelf vooraf toestemming.
  – Voordat de doneeractie online komt, worden zoveel mogelijk gegevens gecheckt.

 • Waarom moet een doneeractie eerst goedgekeurd worden?

  Wij geloven in kwaliteit, niet in kwantiteit. Wij willen een kwalitatief hoogwaardig platform, met doneeracties die niet alleen geld opleveren, maar ook uitvoerbaar, realistisch en nuttig zijn. Om die reden beoordelen wij eerst zelf doneeracties. Ook checken we alle gegevens, waardoor de kans op fraude veel kleiner is. Daarbij vinden wij het met het oog op privacy wenselijk dat de begunstigde zelf eerst toestemming geeft voordat er iets online komt.

 • Als iemand doneert, waar komt het geld dan terecht?

  Donaties komen in eerste instantie terecht bij Noodfonds.nl. Wij maken het geld vervolgens over naar de begunstigde:

  – Als het doelbedrag + max 250,- is gehaald (voor de einddatum) – totaalbedrag wordt – 2.5% vervolgens overgemaakt aan begunstigde.
  – Als het doelbedrag niet is gehaald maar de doeldatum is bereikt – opgehaald bedrag wordt – 1% overgemaakt aan begunstigde.
  – Als er onregelmatigheden bij particulier of begunstigde worden gesignaleerd – donaties worden allen teruggeboekt.

 • Kun je ook een actie starten voor jezelf?

  Dit is alleen mogelijk voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

 • Wat doen jullie om fraude te voorkomen?

  Uiteraard kunnen we fraude nooit helemaal uitsluiten. Doneeracties, begunstigden en initiatiefnemers screenen we vooraf voordat een doneeractie online komt. We controleren uitgebreid de gegevens in de aanvraag en vragen zo nodig aanvullende informatie op. Donaties lopen altijd via ons, via een veilig betaalplatform. Als we er tijdens de doneeractie achter komen dat er sprake is van fraude, storten we alle donaties terug.

 • Hoe gaan jullie om met privacy en persoonsgegevens?

  Fonds Slachtofferhulp bewaart de volgende data voor zover en zolang als dat wettelijk verplicht is:

  – Particulieren: Van particulieren bewaren we naam, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor correspondentie over dienstverlening rondom campagnes.
  – Begunstigden: Van begunstigden bewaren we naam, adres, woonplaats en bankgegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor zover dat voor de afhandeling van de campagne noodzakelijk is.
  – Donateurs: Van donateurs bewaren we naam, woonplaats, emailadres en transactiegegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor de incasso en de noodzakelijke afhandeling van de donatie.
  – Campagne: Van de campagne zelf bewaren we campagnedata en metadata, zoals traffic en conversie data. Deze gegevens gebruiken we voor analyse, verbetering en optimalisatie van het crownfundingsplatform.

 • Is Noodfonds.nl alleen voor acties gerelateerd aan het coronavirus?

  Nee. Iedere doneeractie bedoeld om anderen te helpen kan via Noodfonds.nl gestart worden.

 • Hoeveel kosten rekent Noodfonds.nl?

  Tussen de 1 en 2,5%, afhankelijk van hoeveel er is opgehaald. Dit is veel lager dan wat vergelijkbare platforms rekenen. Noodfonds.nl heeft geen winstoogmerk; de kosten zijn alleen bedoeld om de kosten van het platform te dekken.

 • Wat is het verdienmodel van Noodfonds.nl?

  Noodfonds.nl heeft géén winstoogmerk en heeft dus ook geen verdienmodel. De (overigens zeer lage) kosten die wij rekenen zijn puur bedoeld om de kosten voor het platform te dekken.

 • Ondersteunt Fonds Slachtofferhulp zelf ook doneeracties op Noodhulp.nl?

  Nee. Alhoewel wij het graag zouden willen, kan Fonds Slachtofferhulp financieel onmogelijk alle initiatieven op Noodfonds.nl ondersteunen. Kiezen willen wij liever niet, voor ons is ieder doneeractie even belangrijk. Om die reden steunen wij zelf geen acties.

 • Hoe checken jullie of alles wel volgens de regels verloopt?

  Allereerst checken wij de gegevens van zowel de initiatiefnemer als de begunstigde. Bijvoorbeeld naam, woonplaats en rekeningnummer. Daarna kijken we naar het doel van de actie. Hiervoor kijken wij onder meer naar zaken als haalbaarheid, nut en noodzaak, uitvoerbaarheid, wenselijkheid en de juridische aspecten. Tot slot vragen wij de begunstigde om toestemming.

 • Is het mogelijk een doneeractie te starten waarbij iets anders dan geld wordt ingezameld (bijvoorbeeld kleding)?

  Nee, noodfonds.nl is alleen bedoeld voor doneeracties waarbij geld ingezameld wordt.

 • Wat is het maximale bedrag dat opgehaald kan worden bij een doneeractie?

  Voor doneeracties die gestart zijn door een persoon (particulier) is dat €10.000. Bij acties die gestart worden door organisaties wordt dit in overlegd met ons bepaald.

 • Wat is de looptijd van een doneeractie?

  Voor doneeracties die gestart zijn door een persoon (particulier) is dat 1 maand. Bij acties die gestart worden door organisaties kan dit in overleg langer zijn.

 • Welke betalingsmogelijkheden zijn er als ik wil doneren?

  Betalingen gaan via een veilig, extern betalingsplatform. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: iDeal en PayPal. De mogelijkheid om een creditcard te gebruiken hebben wij bewust weggelaten, omdat wij de kosten voor de gebruikers laag willen houden. Het is uiteraard wel mogelijk je creditcard aan een Paypal-account te koppelen.

 • Waar vind ik de algemene voorwaarden?

  Deze zijn hier te bekijken.