Geven als fonds of stichting

Heeft u een fonds of stichting opgericht en wilt u samen met ons bijdragen aan een betere positie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland? Dan gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke samenwerkingen.


Fonds Slachtofferhulp gelooft in de kracht van mensen. Sinds 1989 helpen wij slachtoffers van een misdrijf, ongeval of ramp die kracht te hervinden. Zodat ze hun leven weer kunnen oppakken.
U kunt ons daarbij helpen. Steun een specifiek programma of project wat aansluit bij uw eigen doelstellingen en maak samen met ons het verschil.

Hoe helpen wij?

Bent u benieuwd hoe wij slachtoffers helpen? Om u hiervan een indruk te geven hebben wij een aantal projecten en programma’s voor u uitgelicht.

Herstellen na online seksueel geweld
Stephanie (16) is slachtoffer van online seksueel geweld. Ze schaamt zich en heeft last van herbelevingen en depressieve gevoelens. Ze is voortdurend bang dat het beeldmateriaal ergens opduikt. Ze is op zoek naar hulp, maar weet niet waar ze terecht kan. Met het programma Seksueel Geweld streeft Fonds Slachtofferhulp naar de best mogelijke hulpverlening voor slachtoffers zoals Stephanie.

Hulp op maat na een verkeersongeval
Tim is zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen verloren door een verkeersongeval. Hij blijft achter met zijn twee zoons. Naast dat hij het gezin draaiende moet houden, merkt hij dat hij niet weet hoe hij zijn kinderen kan ondersteunen bij het verlies van hun moeder. Hij is op zoek naar professionele rouwbegeleiding voor zijn gezin. Met het programma Verkeer richt Fonds Slachtofferhulp zich op het verbeteren van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Het Project TrafVic Kids richt zich volledig op jonge nabestaanden.

Hulp wanneer de nood het hoogst is
Kapster Monique is enkele weken geleden met veel geweld overvallen. Tijdens haar herstel is haar zaak gesloten en heeft ze geen inkomen. De huur voor deze maand kan zij niet betalen. Fonds Slachtofferhulp heeft sinds 2009 een noodhulpfonds waar hulpverleners namens hun cliënten een beroep op kunnen doen.

Leven na een medisch incident
Mevrouw Vermeulen is nabestaande van een slachtoffer van een medische calamiteit. Haar man overleed plotseling door een verkeerde dosis medicijnen in het ziekenhuis. Ze waren 50 jaar getrouwd. Mevrouw Vermeulen is op zoek naar erkenning voor wat hen is overkomen, en ondersteuning om haar leven weer op te kunnen pakken. Precies dit probeert Fonds Slachtofferhulp te bereiken met het Programma Medische Incidenten en in het bijzonder met het project casemanagement.

Doet u met ons mee?

Ziet u overlap in uw en onze doelstellingen? Wilt u vanuit uw vermogensfonds of stichting bijdragen aan een betere positie van slachtoffers in Nederland? Op een manier die werkt en zorgt voor permanente verbetering? Doe dan met ons mee.

' '

“Ons doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp. Uw steun is hierbij onmisbaar. Wilt u meer weten over het verbinden van onze initiatieven aan uw fonds of stichting? Ik ga heel graag met u hierover in gesprek!”

Contact

Heel graag geef ik u meer informatie over onze programma’s, projecten en initiatieven. En zoek ik samen met u uit waarmee u zich het meest verbonden voelt. U kunt eenvoudig contact opnemen via e-mail of telefoon voor een vrijblijvend overleg. Ik kijk er naar uit!

Dusjka Stijfhoorn, senior beleidsmedewerker
Telefoon: 070 363 59 36 of 06 132 130 38
e-mail: stijfhoorn@fondsslachtofferhulp.nl

Wilt u een Fonds of stichting opheffen?

Als bestuur kunt u kiezen voor het opheffen of ontbinden van een stichting. Hoe ziet dit proces eruit? En wat te doen met een eventueel restvermogen? Wij leggen het hier uit.

 • Fonds Welzijnswerk
  Fonds Welzijnswerk
  Fie van der Hoop Fonds SOD
  SOD Fonds en het K&O-Fonds Fie van der Hoop
  Janivo Stichting
  Janivo Stichting
  Dr. C.J. Vaillantfonds
  Dr. C.J. Vaillantfonds
  Stichting R.K. Weldadig fonds A.A.C. Lehman Fonds
  Stichting R.K. Weldadig fonds A.A.C. Lehmann Fonds
  Dion Pieper Stichting
  Dion Pieper Stichting
  Sint Jacobs Godshuis
  Sint Jacobs Godshuis
  Mr August van Fenteener van Vlissingen Fonds
  Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
  Stichting Elise Mathilde Fonds
  Stichting Elise Mathilde Fonds
  Armoedefonds
  Armoedefonds
  Stichting Aelwijn Florisz
  Stichting Aelwijn Florisz
  Pro Juventute
  Pro Juventute
  Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis
  Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis
  Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
  Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
  Stichting Het RC Maangdenhuis
  Stichting Het RC Maagdenhuis
  Ars Donandi Mevrouw A.Th. Vogler fonds
  Ars Donandi
  WM de Hoop stichting
  W.M. de Hoop stichting
  C&W de Boer
  C&W de Boer
  Stichting Jong
  Stichting Jong
  KFH liggend
  K.F. Hein Fonds