Periodieke schenking aan een goed doel

U kunt uw donaties aan het Fonds Slachtofferhulp heel eenvoudig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u tot de helft van uw donaties van de Belastingdienst terugkrijgen. Uw donatie aan het Fonds Slachtofferhulp is met een schenkingsovereenkomst volledig fiscaal aftrekbaar. Ongeacht de hoogte van uw donatie en de wijze waarop u ons steunt.

Belastingaftrek donatie goed doel

Hoe komt het dat schenkingen aan goede doelen aftrekbaar zijn van de belasting?

Voor periodieke schenkingen aan goede doelen gelden vanuit de Belastingdienst speciale regels. Wanneer een goed doel een ANBI-status heeft, kunt u periodiek schenken met belastingvoordeel. Fonds Slachtofferhulp beschikt over een ANBI-status, waardoor u kunt schenken met belastingvoordeel.

Wanneer heb ik recht op een belastingteruggave voor mijn giften aan goede doelen?

Uw giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting, wanneer het totaalbedrag van uw schenkingen meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen bedraagt en lager is dan 10%.

Hoe werkt een periodieke schenkingsovereenkomst

En als ik een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit?

Ook wanneer uw giften niet binnen de genoemde percentages van het bruto gezinsinkomen vallen, kunt u schenken met belastingvoordeel. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunnen uw giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar zijn.

Is mijn eenmalige gift aan een goed doel ook aftrekbaar?

Uw giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting, wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Namelijk wanneer u een goed doel minimaal vijf jaar achtereen steunt, met een vast bedrag per jaar. En wanneer u een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit, waarin u vastlegt wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Let op: u heeft geen fiscaal voordeel wanneer uw schenkingen niet zijn vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Ik wil mijn periodieke schenkingen aan Fonds Slachtofferhulp aftrekken van de belasting

Bedraagt het totaal bedrag van uw schenkingen aan goede doelen meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen? Steunt u ons al vijf jaar aaneengesloten met een vast bedrag per jaar? Of wilt u ons periodiek steunen? Dan zijn uw giften aftrekbaar. Onderaan deze pagina kunt u onze periodieke schenkingsovereenkomst eenvoudig downloaden en invullen. In onze periodieke schenkingsovereenkomst kunt u ook aangeven dat u uw giften liever aftrekt van de belasting, doormiddel van een notariële akte.

Mijn periodieke schenking: hoe regel ik dat met de Belastingdienst?

Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u uw giften aan goede doelen kenbaar maken bij de Belastingdienst. Wanneer u voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden is dit gunstig voor uw belastingteruggave. Uw schenkingen aan Fonds Slachtofferhulp zijn dan volledig fiscaal aftrekbaar. Zonder uw steun zouden wij ons werk niet kunnen doen: wij danken u hartelijk voor uw steun.

Download hier het formulier

U kunt het formulier Overeenkomst Periodiek Schenken op verschillende manieren aan ons toezenden:

  1. U kunt het Word-document downloaden, digitaal invullen, printen, ondertekenen en versturen per post of scannen en mailen naar donateurs@fondsslachtofferhulp.nl;
  2. U kunt het PDF-document downloaden, printen, met pen invullen, ondertekenen en versturen per post naar Postbus 93166, 2509 AD, Den Haag.