Periodieke schenking aan een goed doel

U kunt uw donaties aan het Fonds Slachtofferhulp heel eenvoudig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u tot de helft van uw donaties van de Belastingdienst terugkrijgen. Uw donatie aan het Fonds Slachtofferhulp is met een schenkingsovereenkomst volledig fiscaal aftrekbaar. Ongeacht de hoogte van uw donatie en de wijze waarop u ons steunt.

Schenken met belastingvoordeel

Het Fonds Slachtofferhulp is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een schenking aan het Fonds Slachtofferhulp is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaalbedrag van uw giften aan goede doelen (met ANBI-status) meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen bedraagt en lager is dan 10%.

Als uw donaties niet binnen deze percentages van uw bruto inkomen vallen, dan kunt met een Overeenkomst Periodieke Schenking alsnog uw donatie volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het uiteindelijke belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waarbinnen uw inkomen valt. Bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u uw giften opvoeren.

Hoe werkt het?

Het werkt heel eenvoudig en er zijn geen kosten aan verbonden. De voorwaarde is dat u ons minimaal vijf jaar achtereen wilt steunen met een vast bedrag per jaar. En dat u dit vastlegt in een ‘Overeenkomst periodieke schenking’. Download dit formulier en maak gebruik van het fiscale voordeel.

Een andere mogelijkheid om op dezelfde wijze uw giften volledig af te trekken is door een ‘notariële akte’ op te laten maken. Als u hier voorkeur aan geeft, dan kunt u dit aangeven in de ‘Overeenkomst periodieke schenking’. Wij laten dan een ‘notariële akte’ opmaken bij onze notaris en sturen deze naar u op.of een ‘notariële akte’.

"Enorme betrokkenheid bij het lot van mensen die buiten hun schuld door toedoen van een ander financiële, emotionele of maatschappelijke schade oplopen, is de drijfveer voor al mijn denken en doen."
- Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

Download hier het formulier

U kunt het formulier Overeenkomst Periodiek Schenken op verschillende manieren aan ons toezenden:

  1. U kunt het Word-document downloaden, digitaal invullen, printen, ondertekenen en versturen per post of scannen en mailen naar donateurs@fondsslachtofferhulp.nl;
  2. U kunt het PDF-document downloaden, printen, met pen invullen, ondertekenen en versturen per post naar Postbus 93166, 2509 AD, Den Haag.