Erfenis nalaten aan een goed doel

Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp betekent: denken aan de slachtoffers van morgen. Aan wat we voor hen kunnen betekenen en hoe zij, met de juiste hulp, weer richting aan hun leven kunnen geven. Daarvoor is ook in de toekomst geld nodig en daarom is geld uit nalatenschappen belangrijk voor Fonds Slachtofferhulp. Lees hier hoe u kunt helpen.


Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp

Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp is denken aan de toekomst. We denken nu al aan de slachtoffers van morgen. Aan wat we voor hen kunnen betekenen en hoe zij, met de juiste hulp, weer richting aan hun leven kunnen geven. Daarvoor is ook in de toekomst geld nodig en daarom is geld uit nalatenschappen belangrijk voor Fonds Slachtofferhulp. U kunt het verschil maken.

Waarom nalaten aan Fonds Slachtofferhulp?

U kunt persoonlijke redenen hebben om Fonds Slachtofferhulp in uw testament op te nemen. Weet in elk geval dat wij met iedere nalatenschap, groot of klein, bijzonder blij zijn. Omdat we hiermee zoveel kunnen betekenen voor slachtoffers in Nederland. En Fonds Slachtofferhulp betaalt geen erfbelasting of successierecht, waardoor het hele bedrag ten goede komt aan het doel waar u het voor heeft bestemd.

“Waarom ik nalaat aan slachtoffers? Een traumatische ervaring kan je leven tekenen. Dat weet ik helaas uit eigen ervaring. Maar ik weet ook dat er weer licht is aan het einde van de tunnel. Met steun van dierbaren en professionele hulp. Dat heeft mij sterker gemaakt en dat gun ik iedereen. Het gaat mij daarom aan het hart dat er in ons land veel mensen zijn voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ze hebben geen vangnet of weten de juiste hulp niet te vinden. De gedachte dat zij dankzij het werk van Fonds Slachtofferhulp toch hun kracht hervinden, geeft mij een warm gevoel.”

– Mevrouw Verhulst

Nalaten via testament aan Fonds Slachtofferhulp

De notaris kan er samen met u voor zorgen dat in uw testament de juiste uitgangspunten en bepalingen worden opgenomen. Hierdoor wordt uw nalatenschap precies zo uitgevoerd en verdeeld als u wenst. Daarbij kan de notaris u het werk uit handen nemen. Zo kunt u erop vertrouwen dat alles wordt geregeld als u er zelf niet meer bent. U kunt op verschillende manieren uw nalatenschap regelen, bijvoorbeeld door een erfstelling of legaat. Lees hier meer over deze vormen van nalaten.

Bestel de brochure ‘Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp’

Wilt u meer achtergrondinformatie over nalaten aan Fonds Slachtofferhulp? Bestel dan de brochure ‘Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp’. Hierin leggen wij ook meer uit over wat Fonds Slachtofferhulp doet voor slachtoffers in Nederland, en wat we in de toekomst willen realiseren.