NSCR

Samen met het NSCR zetten we een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Wetenschappelijke kennis is onmisbaar voor ons werk. Alleen zo kunnen belangen behartigen van slachtoffers, hulpverlening verbeteren en advies geven over te ontwikkelen beleid.

NSCR en Fonds Slachtofferhulp

Het NSCR is het nationale onderzoeksinstituut dat zich richt op wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving.  Samen met het NSCR zetten we een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te doen. Tegelijkertijd levert het een praktisch bruikbare bijdrage aan ons werk.

Het onderzoek richt zich op een aantal onderdelen die te maken hebben met slachtofferschap:

  • de risicofactoren die met slachtofferschap samenhangen
  • de impact op het leven van slachtoffers
  • de wijze waarop de maatschappij met slachtoffers omgaat
  • de omvang van verschillende typen slachtofferschap
  • en meer inzicht in slachtofferschap in het digitale tijdperk.