Rouwmeter in het Oekraïens

Het verliezen van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. In de moeilijke periode die volgt, moet je leren omgaan met verlies en rouw. Voor mensen waarbij het rouwen moeilijker gaat, ontwikkelden we de Rouwmeter, deze rouwmeter is nu ook vertaald in het Oekraïens.Waarom dit project?

Uit een recent onderzoek blijkt dat 43% van de vluchtelingen een dierbare is verloren (Bryant et al., 2020). en wetenschappelijk onderzoek naar het vóórkomen van rouwklachten bij vluchtelingen is schaars. Op basis van deze 12 studies werd geconcludeerd dat 1 op de 3 vluchtelingen langdurige, intense en complexe rouwklachten ervaart. 

Wanneer wij deze cijfers vertalen naar de huidige hoeveelheid Oekraïense vluchtelingen in Nederlands, betekent dit dat van de 50.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland, 21.500 een verlies hebben meegemaakt van een dierbare en dat onder hen ruim 7.000 mensen het risico loopt op het ontwikkelen van complexe rouwklachten.

Doel van het project

  • Een Oekraïense variant ontwikkelen van de rouwmeter om rouwklachten te meten bij Oekraïense vluchtelingen; 
  • Zorgen voor een laagdrempelig aanbod met voorlichting over rouw – passend bij verschillende niveaus van ernst van de rouw; dit aanbod kan met nieuwe informatie die beschikbaar komt worden doorontwikkeld. 
  • Kennis verzamelen over de aard en ernst van rouwreacties bij Oekraïense vluchtelingen. 

In gesprek met onderzoekers Paul Boelen en psycholoog Iryna Norkina

Voor iedereen die wil kijken of ze eventueel belang hebben bij professionele hulp, ontwikkelden we de Rouwmeter, deze rouwmeter is nu ook vertaald in het Oekraïens. Onderzoeker prof. dr. Paul Boelen en psycholoog Iryna Norkina vertellen er over.

Met belangrijke partners

Samen met onze partners Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, doet Fonds Slachtofferhulp er alles aan om van dit project een succes te maken. Word net als hen ook projectpartner.