Wat is VICTIMS?

Het VICTIMS-project gaat over ‘Victims In Modern Society’ en is een meerjarig, grootschalig, kwantitatief onderzoek onder de volwassen Nederlandse bevolking. In de studie staan sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal. Dit heeft als doel meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers in een veranderende samenleving.

Bekijk onderstaand onderzoeksrapport met de resultaten van de metingen in 2018, 2019 en 2020.

Uniek onderzoek

Fonds Slachtofferhulp is initiatiefnemer van het VICTIMS-project. Hierin werken we nauw samen met dr. Peter van der Velden en CentERdata (Tilburg University). Van der Velden legt de meerwaarde van VICTIMS uit:

“Dit is het eerste grote langdurige en longitudinale bevolkingsonderzoek naar slachtofferervaringen en de gevolgen ervan. Het wordt uitgevoerd met het grote wetenschappelijke LISS panel. Ook internationaal gezien is dit een uniek onderzoek. Wanneer we mensen over een reeks van jaren volgen, krijgen we veel meer inzicht. Zo wordt inzichtelijk welke mensen een groter risico lopen op chronische problemen. Ook zien we welke mensen beter bereikt moeten worden door de hulpverlening. Maar vooral hoe problemen die slachtoffers ervaren zich ontwikkelen door de tijd heen. Deze kennis is nodig om de hulpverlening waar mogelijk te verbeteren.”

Lees hier het hele interview met dr. Peter van der Velden naar aanleiding van de tussentijdse meting over 2018, 2019 en 2020.

Feiten en cijfers

1.6 miljoen mensen worden jaarlijks slachtoffer in Nederland:

  • ca. 350.000 personen zijn slachtoffer van serieuze bedreiging
  • ca. 266.000 mensen zijn het slachtoffer van fysiek (seksueel) geweld
  • ca. 380.000 mensen maken een verkeersongeval mee
  • ca. 616.000 personen betrokken bij een ongeval of ramp
  • ca. 364.000 mensen worden getroffen door diefstal of oplichting
  • ca. 322.000 maken online diefstal of oplichting mee
  • ca. 252.000 mensen zijn het slachtoffer van een medisch incident

(Victims meting 2020)

Onderzoek corona en psychische klachten

Een nieuwe meting van onze meerjarenstudie Victims in Modern Society (VICTIMS) ten tijde van de lockdown laat de impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid zien. Meer mensen zijn eenzaam na de eerste corona-uitbraak. Tegelijkertijd blijkt dat er minder depressieve- en angstklachten voorkwamen na de uitbraak bij de groep mensen die niet eenzaam is.

Onderzoek sociale steun

Het meemaken van een ernstige bedreiging of geweld kan een flinke impact op iemands leven. Voor slachtoffers van criminaliteit, geweld en ongevallen is erkenning door de sociale omgeving essentieel. Begrip voor de gevoelens, gedachten en het gedrag van slachtoffers, kan ervoor zorgen dat er minder psychische problemen ontstaan. Ook de aanwezigheid van een sterk sociaal netwerk vóórdat iemand slachtoffer wordt, blijkt van groot belang om problemen later te voorkomen.

Onderzoek volwassenen met traumatische gebeurtenissen in de kinderjaren

Wat is de lange termijn impact van een traumatische gebeurtenis op jonge leeftijd? Het VICTIMS-project beschikt over longitudinale data, waarmee wordt aangetoond dat deze kinderen op volwassen leeftijd in veel sterkere mate te maken krijgen met chronische mentale gezondheidsproblemen (zoals depressie, angsten, slaapproblemen) en met chronisch gebruik van de GGZ. Dit onderschrijft het belang van vroeg signaleren van trauma bij kinderen.

Onderzoek slachtoffers van medische fouten

Dit onderzoek richt zich op een omvangrijke groep: mensen die het slachtoffer worden van een medisch incident. Slachtoffers kampen vaker met problemen dan degenen die geen trauma hebben meegemaakt. Ze verliezen bijvoorbeeld hun werk, kunnen het trauma moeilijk verwerken, raken verwikkeld in een juridische strijd of zien hun relatie stranden. Ongeveer 28% heeft zelfs ernstige PTSS symptomen.

Onderzoek slachtoffers van partnergeweld

Waar lopen slachtoffers van partnergeweld tegenaan? Deze groep kampt aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun.

Zelf aan de slag met VICTIM's data?

Ben je onderzoeker of student en wil je zelf aan de slag met de data uit de VICTIM’s onderzoeken? Dat kan. Hieronder vind je de complete datasets van 2018 en 2019.

Heb je vragen over ons VICTIM’s onderzoek neem dan contact met ons op via info@fondsslachtofferhulp.nl of 070 363 59 36.