Bijdrage onderzoek STOP! Revictimisatie

Mensen die slachtoffer zijn geworden van interpersoonlijk geweld, hebben een hoger risico om in de toekomst opnieuw slachtoffer te worden. Dat noemen we revictimisatie. Onderzoekers van STOP! Revictimisatie willen begrijpen welke patiënten hier het meeste risico op hebben en waarom. Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers nieuwe behandelmethodes.Waarom dit project?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaat vaak samen met erge beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren. PTSS komt vaak voor samen met andere geestelijke stoornissen zoals een verslaving en persoonlijkheidsstoornissen (PS).  

Revictimisatie 

Het effect van therapie is lager bij PTSS-patiënten met een verslaving of een PS, toch kunnen de symptomen van PTSS succesvol worden behandeld met behandelingen zoals ‘exposure’ en EMDR. Mensen die eerder slachtoffer zijn geworden van interpersoonlijk geweld, hebben een hoger risico om in de toekomst nieuwe traumatische gebeurtenissen te ervaren, dat noemen we ‘revictimisatie’.   

PTSS-behandelingen zijn zeer effectief in het behandelen van PTSS-symptomen, maar niet in het voorkomen van revictimisatie. Er zijn nog geen goede behandelingen beschikbaar om het risico op revictimisatie te verminderen. Om deze te ontwikkelen en in te voeren, moeten we begrijpen welke PTSS-patiënten het meeste risico lopen om opnieuw slachtoffer te worden en waarom zij opnieuw slachtoffer worden.  

Inhoud van het project

Om de doelstelling te bereiken voeren de onderzoekers twee onderzoeken uit.  

Onderzoek 1: voor het bepalen van risicofactoren en beschermende factoren 

Onderzoekers doen onderzoek bij mensen die hersteld zijn van PTSS, om voorspellers te bepalen van revictimisatie tijdens de 4 jaar na de PTSS-behandeling. Onderzoekers verzamelen demografische, psychologische en sociale gegevens. Na 4 jaar volgt een extra meting om te meten welke deelnemers opnieuw slachtoffer zijn geworden.   

Onderzoek 2: het vertalen van de risicofactoren en beschermende factoren naar een nieuwe behandelmethode 

Onderzoekers organiseren focusgroepen met herstelde PTSS-cliënten om de behoeften, wensen en ideeën voor behandeling om revictimisatie te voorkomen, te verkennen en te vertalen naar de behandeling. 

Doel van het project

De doelstelling van het project is als eerste gericht op 1) het bepalen van risicofactoren en beschermende factoren voor revictimisatie bij cliënten die hersteld zijn van PTSS, en 2) deze te vertalen naar potentiële doelen voor een nieuwe behandeling om revictimisatie te voorkomen.  

Met de inzichten van dit onderzoek kan de behandeling van PTSS worden verbeterd om niet alleen de klachten te verminderen maar ook om de kans op revictimisatie te verkleinen.