Onderzoek: hulpzoekgedrag onzichtbare slachtoffers van online seksueel misbruik

In Nederland wordt er nog te veel in het duister getast als het gaat om de omvang en het aantal slachtoffers van online seksueel misbruik. Daarom startte het NSCR in het najaar van 2021, met medefinanciering van Fonds Slachtofferhulp, een meerjarig onderzoek naar het hulpzoekgedrag van de onzichtbare slachtoffers van online seksueel misbruik.


Aan het licht brengen

Het is van groot belang dat slachtoffers van online seksueel misbruik niet meer onzichtbaar blijven en dat de drempel naar de hulpverlening verlaagd wordt. Door dit onderzoek door het NSCR komt er meer zicht op wat slachtoffers van online seksueel misbruik nodig hebben, zodat zij de juiste hulp kunnen krijgen. Het NSCR startte, met steun van Fonds Slachtofferhulp, in november 2021 een meerjarig onderzoek naar het hulpzoekgedrag van deze onzichtbare groep.

Het onderzoek geeft verschillende inzichten in de behoeften van slachtoffers, de redenen om wel of geen hulp te zoeken en hoe huidige hulporganisaties slachtoffers beter weten te bereiken. Het onderzoek loopt tot en met april 2024.

Over het onderzoek

Onderzoeker en promovenda aan de VU Valérie Pijlman, voert dit onderzoek uit als onderdeel van haar PhD-onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk het hulpzoekgedrag van slachtoffers van offline én online seksueel geweld. De resultaten zullen uiteindelijk met elkaar worden vergeleken, om te kijken in hoeverre er verschillen of juist overeenkomsten bestaan in het hulpzoekgedrag van deze slachtoffers.

De onderzoeksvragen richten zich onder andere op de slachtoffers van online seksueel geweld. Zo wordt er door middel van een online vragenlijsten en interviews achterhaald wat beweegredenen zijn van slachtoffers om hulp te zoeken en of bepaalde eigenschappen of karakteristieken van slachtoffers een rol spelen in hulpzoekgedrag.

Wat kan het onderzoek betekenen voor slachtoffers?

De inzichten uit dit onderzoek brengen beter in beeld wie slachtoffer wordt van online seksueel misbruik en waar de hulpbehoefte ligt, vooral wanneer het gaat om het zoeken van hulp en in hoeverre het huidige hulpaanbod wel of niet aanspreekt. Met deze inzichten kunnen we er samen met onze partners voor zorgen dat jonge slachtoffers de hulpverlening beter weten te vinden en deze beter aansluit bij hun behoeften. Op deze manier willen we voorkomen we dat jongeren rond blijven lopen met klachten en willen wij ervoor zorgen dat ze hun leven weer kunnen oppakken na het meemaken van een nare ervaring.

Meer weten?

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) zet verschillende disciplines in om onderzoek te doen naar daders, criminaliteit, slachtofferschap en de effecten van criminaliteit. Zo heeft Fonds Slachtofferhulp heeft samen met het NSCR een onderzoeksprogramma over slachtofferschap opgezet.