Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel roekeloos rijgedrag

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag, van minister Grapperhaus. Met de aanscherping van deze wet kunnen bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, straks zwaarder worden bestraft. Fonds Slachtofferhulp pleit al geruime tijd voor verbeterde wetgeving en vandaag is gebleken dat onze inspanningen resultaat hebben geboekt. Een belangrijke mijlpaal komt in zicht! Zodra ook de Eerste Kamer goedkeuring geeft, kan deze wet hopelijk per 1 januari 2020 in werking treden. Hiermee kan meer recht worden gedaan aan het enorme leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden

Gepubliceerd op

.

De roep om hogere straffen na een ernstig verkeersdelict

De basis voor deze nieuwe wet is gelegd naar aanleiding van ons onderzoek ‘Strafmaat verkeer’. In samenwerking met INTERVICT (Tilburg University) hebben wij de feiten rondom de strafmaat na ernstige verkeersdelicten op tafel gekregen en dit bevestigde onze vermoedens. Namelijk dat de huidige straffen geen recht doen aan het leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden. En dat de hoogste schuldgradatie ‘roekeloosheid’ door rechters te weinig wordt toegepast. In deze nieuwe wet zijn de meeste adviezen en aanbevelingen uit ons onderzoek ‘Strafmaat verkeer’ overgenomen.

Roekeloos rijgedrag wordt door de rechter vrijwel nooit bewezen verklaard

Iemand die onder invloed van alcohol en met een snelheid van 120 km per uur over een landweggetje scheurt, vertoont roekeloos rijgedrag. Hier is iedereen het over eens, zou je zeggen. Toch ligt de maatschappelijke betekenis en de juridische interpretatie van het begrip ‘roekeloosheid’ nog mijlenver uit elkaar. Hier komt met deze nieuwe wet hopelijk snel verandering in.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, zegt hierover:“Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden, maar eigenlijk voor ons allemaal, is het niet te verteren dat roekeloos rijgedrag door de rechter nu nog vrijwel nooit bewezen wordt verklaard, terwijl er sprake was van een ernstig en verwijtbaar verkeersmisdrijf waarbij slachtoffers vielen. Dit heeft de afgelopen jaren veel losgemaakt in de samenleving en zorgde voor veel onbegrip. We zijn dan ook blij dat de Minister druk achter deze wet heeft gezet en onze adviezen daarin heeft meegenomen. Met de stemming in de Tweede Kamer vandaag komt een mijlpaal in zicht waarmee eindelijk gehoor wordt gegeven aan de roep van verkeerslachtoffers en nabestaanden om meer erkenning.’’

Nieuwe wet zorgt voor duidelijkere omschrijving van het begrip roekeloosheid

In de nieuwe wet is het begrip ‘roekeloosheid’, aan de hand van verschillende gedragingen, op ons verzoek duidelijker omschreven. Hiermee kan het interpretatieverschil worden verkleind en de mogelijkheid worden vergroot om roekeloze rijders te vervolgen. Bovendien kan hiermee straks ook zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij er geen slachtoffers zijn gemaakt, zwaarder worden bestraft. Dit werkt ook door in hogere straffen voor veelplegers in het verkeer. We hopen dat ook de Eerste Kamer de wet snel zal behandelen, zodat deze op 1 januari 2020 in werking kan treden.

 

Zonder uw steun hadden wij deze mijlpaal niet kunnen bereiken. Wij danken u hier dan ook hartelijk voor. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Steun ons dan. Heel hartelijk dank.