Statistieken verkeer

Hoe staat het met de veiligheid van het verkeer in Nederland? We zetten de statistieken van verkeer en de impact van een ongeval voor je op een rij.

De Europese wegen behoren tot de veiligste wegen van de wereld. Toch is het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden in Nederland hoog. Ondanks de coronacrisis en de rustigere wegen, is het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden ook in 2020 hoog. Uit de cijfers van de eerste kwartalen van 2020, blijkt dat we de nationale doelstelling van 500 verkeersdoden in 2020 helaas niet gaan halen. De statistieken verkeer die we hier delen komen van de Factsheet Verkeersdoden in Nederland (april 2020), van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), van het CBS en van ons meerjarig onderzoek Victims in Modern Society.

Verkeersdoden in Nederland

Het aantal verkeersdoden met de auto is tussen 1999 en 2019 meer dan gehalveerd (van 587 naar 237). In dezelfde periode schommelde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers. In 2018 lag het aantal fietsdoden met 228 relatief hoog met een derde van alle verkeersdoden. In 2019 waren er 25 minder fietsdoden dan in 2018. Het hoogste aantal dodelijke fietsslachtoffers was in 2000 (233), het laagste aantal in 2010 (162). 2017 was het enige jaar dat er meer dodelijke slachtoffers waren met de fiets dan met de auto (206 tegen 201).

De afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen dan het aantal verkeersdoden onder fietsers. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent en het aantal omgekomen fietsers met 11 procent. Het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg in deze periode met 68 procent.

(bron: CBS))

 

Aantal verkeersdoden

Ernstige verkeersgewonden in Nederland

In 2018 raakten in Nederland naar schatting 21.700 personen ernstig gewond in het verkeer. Dit zijn ongeveer 1.000 personen meer dan in 2017. Bijna twee derde van het aantal ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken.

Twee op de vijf ernstige verkeersgewonden is 60 jaar of ouder. Bijna een op de tien is 80 jaar of ouder. 20% van de mensen die ernstig gewond raken in het verkeer houdt hier blijvende beperkingen aan over. In de tabel hieronder zie je hoe het aantal verkeersgewonden zich heeft ontwikkeld vanaf het jaar 2000.

(Bron: SWOV)

Statistieken verkeer

Verkeersslachtoffers door alcohol

In 2015 vielen naar schatting 12% – 13% van de verkeersdoden in Nederland door alcohol in het verkeer.
Dit komt neer op 75 tot 140 verkeersdoden. Ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep zware alcoholovertreders. Het ongevalsrisico van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5‰ ongeveer 1,4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,0‰ is het risico bijna vier keer zo hoog, en bij 1,5‰ meer dan twintig keer.

Impact verkeersongeval op slachtoffers

In ons meerjarenonderzoek Victims in Modern Society staan sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal. Het thema verkeer is ook onderdeel van dit onderzoek. Hieronder een aantal resultaten uit 2018.

430.000 mensen (18+) waren slachtoffer van een verkeersongeval
voor 350.000 mensen was dit de meest schokkende gebeurtenis van dat jaar
voor 110.000 mensen was dit zeer stressvol
40%     van de verkeersslachtoffers heeft lichamelijke problemen
12%     heeft psychische problemen
15%     problemen met werk
16%     financiële problemen

Sociale steun en erkenning

94%     deelt zijn ervaring met familie en vrienden
35%     met collega’s of mede-studenten
28%     heeft contact met de politie
9%       heeft contact met een psycholoog
7%       heeft contact met een advocaat
3%       heeft contact met Slachtofferhulp Nederland
2%       heeft contact met lotgenoten
25%     ervaart een gebrek aan emotionele steun en een luisterend oor

Maatschappelijke kosten

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn enorm. Volgens het SWOV bedragen de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 17 miljard in 2018 (€ 15,8 tot € 18,6 miljard): vergelijkbaar met ruim 2% van het bruto binnenlands product (bbp).

De geschatte kosten per verkeersdode bedragen € 2,9 miljoen. Voor een ernstige verkeersgewonde is dat € 310.000.

(bron: SWOV)