Verkeersdoden in Nederland: statistieken aantallen 2019-2020

In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Toch is dit relatief veel, als je bedenkt dat de wegen door de lockdown een stuk rustiger waren. Ook het aantal dodelijk verongelukte fietsers steeg naar 229, het hoogste aantal in 25 jaar. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen is in 2020 ruwweg 20 procent lager dan in het jaar daarvoor, maar het aantal dodelijke slachtoffers is met een afname van 7,7% veel minder sterk gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 vielen 610 verkeersdoden, ten opzichte van 661 in 2019.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant.

Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown

Het was vanaf half maart 2020 minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. Dat het veel stiller was op de weg blijkt uit de gegevens van de Nationale Databank Wegverkeergegevens. In de weekenden van eind maart en begin april, tijdens de eerste lockdown, was de verkeersintensiteit maar een derde van die in overeenkomstige weekenden een jaar eerder, op werkdagen was het maar half zo druk. Toch nam het aantal verkeersdoden toen juist toe.

Aantal verkeersdoden per jaar in Nederland 2015 – 2020

In 2020 vielen 610 verkeersdoden, 7,7 procent minder dan in 2019. Er kwamen 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af. Bij mannen was de afname met 2,6 procent relatief minder groot. In 2019 vielen er 661 verkeersdoden in Nederland.

Jaartal Aantal verkeersdoden
2015 621
2016 629
2017 613
2018 678
2019 661
2020 610

 

statistieken-verkeersdoden-nederland

Hoogste aantal verkeersdoden onder fietsers in 25 jaar

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.

 

statistieken verkeersdoden Nederland

Kinderen

3% van de verkeersdoden in 2020 was 15 jaar of jonger. Het gaat hier om 17 personen. In de categorie daarboven (15-19 jaar) waren dat er 30 (=5%). Een deel van die groep is meerderjarig. Het precieze aantal kinderen is dus alleen te schatten: dit in 2020 zal tussen de 20 en 30 hebben gelegen.

Aantal verkeersdoden per dag

Het totaalaantal van 610 verkeersdoden (in 2020) betekent dat er in ons land bijna twee verkeersdoden per dag vallen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een verkeersongeluk op regenachtige dagen met een factor twee toeneemt. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van andere factoren zoals de snelheid, de dag van de week en de tijd van de dag. Sneeuw lijkt overigens juist een risico verlagend effect te hebben. Dat komt waarschijnlijk omdat op dagen met sneeuwval mensen vanuit zichzelf al voorzichtiger rijden. En omdat de kwetsbare verkeersdeelnemers ervoor kiezen thuis te blijven.

 

Aantal verkeersdoden wereldwijd

Elk jaar vallen er meer dan 1,2 miljoen verkeersdoden wereldwijd. Bijna de helft (46%) van deze verkeersdoden zijn voetgangers, fietsers of gebruikers gemotoriseerde tweewielers, gezamenlijk ook wel bekend als ‘kwetsbare weggebruikers’. In armere landen ligt dit percentage van kwetsbare verkeersweggebruikers hoger en kan dit oplopen tot 80%. Ook in Nederland zie je dit terug. In 2017 vielen er voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in de auto.

Verkeersdoden door alcohol of drugs

In 2015 vielen naar schatting 12% – 23% van de verkeersdoden in Nederland door alcohol in het verkeer.
Dit komt neer op 75 tot 140 verkeersdoden. Ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep zware alcoholovertreders. Het ongevalsrisico van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5‰ ongeveer 1,4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,0‰ is het risico bijna vier keer zo hoog, en bij 1,5‰ meer dan twintig keer.

Aantal ongelukken en gewonden in Nederland

In 2018 raakten in Nederland naar schatting 21.700 personen ernstig gewond in het verkeer. Dit zijn ongeveer 1.000 personen meer dan in 2017. Bijna twee derde van het aantal ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken.

Maatschappelijke kosten per verkeersdode

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn enorm. Volgens het SWOV bedragen de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 17 miljard in 2018 (€ 15,8 tot € 18,6 miljard): vergelijkbaar met ruim 2% van het bruto binnenlands product (bbp).

De geschatte kosten per verkeersdode bedragen € 2,9 miljoen. Voor een ernstige verkeersgewonde is dat € 310.000.