Nieuws

Wetsvoorstel roekeloos rijgedrag is erdoor!

5 november 2019

Lees meer over: verkeer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 november het wetsvoorstel aangenomen waarmee roekeloos rijgedrag eerder bestraft kan worden. Een belangrijke doorbraak in ons werk: eindelijk wordt er meer recht  gedaan aan het enorme leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden.  

We pleiten al geruime tijd voor verbeterde wetgeving, waarmee bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, ook een passende straf krijgen. Dat dit nodig is, blijkt uit ons onderzoek Strafmaat verkeer dat we deden in samenwerking met INTERVICT . Zo was één van de bevindingen dat roekeloosheid, de hoogste schuldgradatie, te weinig door rechters wordt toegepast. Voor slachtoffers en nabestaanden is dit moeilijk te verteren.

Een reden dat roekeloosheid nauwelijks ten laste wordt gelegd, is onduidelijkheid in de definitie. Iemand die onder invloed van alcohol en met een snelheid van 120 km per uur door een woonwijk scheurt, vertoont roekeloos rijgedrag. Dat spreekt toch voor zich? Toch lagen de maatschappelijke betekenis en de juridische interpretatie van het begrip ‘roekeloosheid’ mijlenver uit elkaar. Met als gevolg dat de straf die een roekeloze rijder krijgt, niet in verhouding staan met het verwijtbare misdrijf en het leed van de slachtoffers.

Duidelijker omschrijving roekeloosheid

In de nieuwe wet zijn de meeste adviezen en aanbevelingen uit het onderzoek Strafmaat verkeer overgenomen. Zo stelt de wet nu duidelijker wat roekeloos rijgedrag precies is. Hierdoor kunnen rechters de hoogste schuldgradatie eerder toepassen. Bovendien kan hiermee straks ook zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij er geen slachtoffers zijn gemaakt, zwaarder worden bestraft. Dit werkt ook door in hogere straffen voor veelplegers in het verkeer.

Tegemoetkoming wens slachtoffers

Directeur Ineke Sybesma: “Wanneer roekeloos rijgedrag door een rechter als niet bewezen wordt verklaard, worden verkeersslachtoffers en nabestaanden dubbel gestraft. Maar ook de rest van onze samenleving snapt niet waarom een dader wegkomt met een lichte straf nadat hij of zij zich ernstig heeft misdragen in het verkeer. We zijn dan ook blij dat deze nieuwe wet er nu door is en onze adviezen daarin zijn meegenomen. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de ernst van de situatie en de gevolgen die dit voor verkeersslachtoffers en nabestaanden heeft gehad.’’

In juni van dit jaar stemde de Tweede Kamer al unaniem voor het nieuwe wetsvoorstel. Met de goedkeuring door de Eerste Kamer, zal de wet in 2020 in werking treden.

 

Geef een reactie