Een gebrek aan openheid en erkenning na een medisch incident

Gepubliceerd op

Slachtoffers van medische incidenten krijgen nog niet dezelfde steun en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld geweldsmisdrijven. Dit blijkt uit onderzoek en uit de vele persoonlijke verhalen die ons bereiken. Het gaat om pijnlijke situaties, waar de behoefte aan erkenning en steun groot is. Omdat het voor slachtoffers een wereld van verschil kan maken wanneer medische fouten erkend worden, spraken wij met Lisa. Lisa’s man en tevens de vader van haar kinderen overleed aan de gevolgen van een medisch ongeval. 

Erkenning is essentieel

De man van Lisa kreeg een serie ernstige gezondheidsproblemen. Hierbij bleek dat zijn lever het zwaar te verduren had. Na jarenlang het advies te krijgen rustig aan te doen, kwam hij onder controle van een internist te staan. De internist gaf aan een oplossing voor de problemen te weten. Na een jarenlange achteruitgang van zijn gezondheid, bleef een oplossing uit. Toen de behandeling door een ander ziekenhuis werd overgenomen bleek hij aan een vergevorderde vorm van levercirrose te lijden. De situatie was in de voorbije jaren zo ernstig verslechterd dat ze te laat waren voor een levertransplantatie. Lisa’s man overleed niet lang hierna aan een inwendige bloeding.

‘’De internist die mijn man behandelde bleek het landelijk protocol levertransplantatie genegeerd te hebben, op basis van een vooroordeel. Hij was er onjuist van uitgegaan dat alcoholmisbruik de oorzaak van de leverbeschadiging van mijn man was. Slechts eenmaal werd geprikt op alcohol, maar er werd niets gevonden. De internist wist dat alleen een levertransplantatie hem zou kunnen redden, maar heeft dit nooit met ons gecommuniceerd. Hij ontnam mijn man hiermee zijn kans op leven.”

Jarenlang getouwtrek

”Hierna werd ik door het ziekenhuis doorgestuurd naar een aangesloten verzekeringsmaatschappij, waar het jarenlange getouwtrek begon. Ik had een letselschade advocaat nodig, waarvan de kosten uiteindelijk hoger uitvielen, dan wat de verzekering uitkeerde. Na vijf lange verdrietige jaren kon ik beginnen met het oppakken van mijn leven. Waarbij iedere keer dat ik mijn man moest verdedigen weer veel pijn en verdriet opleverde.”

Medische incidenten

Om te voorzien in erkenning en steun voor slachtoffers en nabestaanden van medische incidenten, heeft Fonds Slachtofferhulp het programma ‘medische incidenten’ ontwikkeld. Onderdeel van dit programma, is de pilot casemanagement. Slachtoffers van medische incidenten kunnen bij drie aangesloten ziekenhuizen langdurige ondersteuning krijgen van een casemanager. Daarnaast werken we nauw samen met het OPEN leernetwerk. In het OPEN leernetwerk hebben onderzoekers en 27 ziekenhuizen zich verenigd om een open omgang met incidenten in de zorg te realiseren.

De hulp van een casemanager kan variëren van het vinden van een oplossing voor financiële problemen, tot ondersteuning tijdens de juridische procedure en het reguleren van media-aandacht. Uit de langdurige betrokkenheid van een casemanager spreekt erkenning. Lisa kan het belang hiervan onderschrijven.

‘’Het maakt een wereld van verschil wanneer fouten eerlijk erkend worden en wanneer dit uitgaat van de betrokken instantie. Daarnaast zijn deskundige hulpverleners onmisbaar om slachtoffers van medische incidenten te ondersteunen. Je staat dan niet alleen en dat is zo belangrijk.”