Publicatie Handboek Openheid na Incidenten in de zorg

Wanneer een arts een medische fout maakt waardoor blijvend letsel ontstaat, of een patiënt zelfs komt te overlijden, roept dit veel reacties op. Patiënten of nabestaanden zijn boos, verdrietig, wanhopig. Ook voor de behandelend arts zelf is een medische incident moeilijk te verwerken. Openheid en eerlijkheid na een incident in de zorg is van groot belang voor alle betrokken partijen. In het Handboek Openheid na Incidenten in de Zorg staat open communicatie centraal.

Gepubliceerd op

Slachtoffers van een medisch incident, in de volksmond een medische fout of misser, hebben grote behoefte aan erkenning van wat hen is overkomen. Met openheid zal de moeilijke situatie waarin zowel patiënt, naasten en arts zich bevinden,  soepeler en sneller verlopen. Onze partner Stichting Openheid na Incidenten heeft hiervoor een boek gepubliceerd, onder redactie van Hans Brölmann.

Voor zorgverleners, patiënten en naasten

De inhoud van het boek is gebaseerd op zowel wetenschappelijke literatuur als casuïstiek. De lezer maakt kennis met de juridische structuren rondom klachten over zorgverleners, de psychologische impact van incidenten en het belang van goede communicatie. Hoe ga je een open gesprek aan? Hoe kun je dit oefenen? Welke randvoorwaarden zijn er nodig? Belangrijke vragen voor iedereen in de zorg die te met medische incidenten, calamiteiten en klachten te maken kan krijgen. Maar ook behulpzaam voor patiënten en hun naasten. Het handboek is te bestellen bij de uitgever Bohn Stafleu Van Loghum. 

Programma medische incidenten

Ons partnerschap met de Stichting Openheid na Medische Incidenten is onderdeel van ons programma Medische Incidenten. Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Hiervan houden 10.000 mensen blijvend letsel over. Zo’n 1.000 mensen komen hieraan te overlijden. Ons doel is dat slachtoffers van een medisch incident de steun en erkenning krijgen die ze verdienen. Niet alleen patiënten zien wij als slachtoffers: ook de behandelend arts en de naasten kunnen hieronder vallen. Ook zij verdienen de hulp om de traumatische gebeurtenis achter zich te laten. Door het bieden van de juiste steun zal de moeilijke situatie waarin zowel patiënt, naasten en arts zich bevinden soepeler en sneller verlopen. Hiervoor werken we samen met verschillende partijen, waaronder ziekenhuizen en de Stichting Openheid Na Incidenten.