Post op maat

We houden je graag op de hoogte van ons werk. Op maat, zoals jij het wilt.

Post op maat

We informeren je graag over onze bestedingen en de ontwikkelingen in ons werk. We snappen dat je je eigen wensen hebt in hoeveel (digitale) post je wilt ontvangen en met welke inhoud. Daarom hanteren wij het post-op-maat-principe. Als je minder, geen of alleen specifieke post wilt ontvangen, dan kun je dit direct bij ons aangeven.

Wij versturen de volgende informatie naar onze donateurs:

  • 3 x per jaar ons magazine de HulpPost. In dit magazine informeren we donateurs over projecten die we namens hen hebben kunnen realiseren;
  • 4 x per jaar een speciale brief over een thema naar een groep donateurs die ons bij voorkeur met losse giften steunt;
  • 1x per jaar het verzoek om de jaarbijdrage;
  • 6 tot 10 x per jaar een e-mailing met informatie over actuele thema’s en projecten die zich hiervoor hebben opgegeven.

Als je minder post wilt ontvangen dan bespreken we graag welke post je wilt ontvangen, hoe vaak en op welke manier je dit van ons wilt. Je kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 – 392 5200 (8:30 – 12:30 uur).

Postfilter
Om er voor te zorgen dat bedrijven en organisaties sowieso geen reclamepost meer sturen, kan je ook gebruik maken van Postfilter. Bij inschrijving voor Postfilter kan je precies aangegeven van welk type organisaties reclamepost voortaan achterwege moet blijven. Postfilter is er ook om de verzending van post op naam aan een overledene stop te zetten.