Stopzetten donatie

Jammer dat u overweegt uw bijdrage stop te zetten. Het Fonds Slachtofferhulp is afhankelijk giften uit de samenleving. Uw structurele steun zorgt ervoor dat veel slachtoffers de draad van het leven weer op kunnen pakken.

Wilt u uw donatie beëindigen? Dan kunt u hiervoor het gemakkelijkst contact opnemen met onze donateurslijn, dan passen wij dit direct voor u aan. U kunt ons hiervoor tussen 08.30 en 12.30 bellen via 070 392 52 00.

Wilt u uw bijdrage online stopzetten? Maak dan gebruik van ons contactformulier.