Wervingsacties

Alleen dankzij de steun van onze donateurs kunnen we ons werk doen. Met wervingsacties proberen we nieuwe donateurs aan ons te binden.

Wervingsacties

Wij kunnen ons werk doen dankzij de steun en giften uit de maatschappij. Particuliere donateurs vormen de ruggengraat van onze organisatie. We ontmoeten hen op verschillende manieren: door deur-aan-deurwerving, straatwerving, per post of door hen telefonisch benaderen. Het is geweldig om te zien dat ieder jaar meer donateurs aanhaken. Heel hartelijk dank als jij één van hen bent.

Deur aan deur werving

Voorlichting aan de deur is voor ons een goede manier om mensen enthousiast te maken, te informeren over ons werk en om trouwe donateurs te werven. We bereiken er groepen mee die we anders niet goed kunnen bereiken. We vragen tijdens deur-aan-deurwerving of mensen ons structureel willen steunen met een bijdrage per maand. Zodat wij hiermee de hulpverlening voor slachtoffers kunnen verbeteren. Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage aan ons werk.

Straatwerving

Misschien ben je onze straatwervers wel eens tegengekomen. Voorlichting op straat is voor ons een goede manier om mensen enthousiast te maken, te informeren over ons werk en om trouwe donateurs te werven. We vragen tijdens onze straatwervingscampagne of mensen ons willen steunen met een bijdrage per maand voor onbepaalde tijd of met een eenmalige bijdrage. Zodat wij hiermee de hulpverlening voor slachtoffers kunnen verbeteren en kunnen uitbreiden. Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage aan ons werk.

Telefonische werving

Wij benaderen (potentiële) donateurs telefonisch om te vragen of ze het Fonds Slachtofferhulp structureel of extra willen steunen.

Per post

Per post benaderen wij regelmatig (potentiële) donateurs om te vertellen over ons werk. Op deze manier kunnen wij hen op de hoogte brengen van specifieke projecten die wij voor slachtoffers opzetten. We geven ze de mogelijkheid om hieraan bij te dragen met een gift. Soms sturen wij hierbij iets kleins mee wat met het Fonds Slachtofferhulp of slachtofferhulpverlening te maken heeft.