Statistieken verkeer

Feiten, cijfers en statistieken in het verkeer.

Aantal verkeersdoden per jaar

In 2019 overleden 616 personen in het verkeer. Dat is iets minder dan het jaar ervoor. Vanaf 2014 zien we een lichte stijging in het aantal verkeersdoden. Ten opzichte van 1996 is er echter een forse afname te zien.

Aantal verkeersdoden per jaar

Geslacht verkeersdoden

Vanaf 1996 gemeten overlijden er veel meer mannen van vrouwen in het verkeer. Bijna driekwart is man.

Geslacht verkeersdoden

Bron: CBS

Leeftijd verkeersdoden

De meeste verkeersdoden bevinden zich in de jonge of juist oudere leeftijdscategorieën. Het grootste aantal verkeersdoden bevindt zich in de categorie 20-29.
Leeftijd verkeersslachtoffers

bron: CBS

Verkeersdoden per vervoersmiddel

Verreweg de meeste verkeersdoden kwamen om in een auto. Op plek 2 staat de fiets, gevolgd door voetgangers en motoren.

Verkeersdoden naar vervoersmiddel

bron: CBS

Aantal verkeersgewonden

Het aantal verkeersgewonden neemt vanaf 2000 gestaag toe. In 2019 waren er in Nederland 22.100 verkeersgewonden.

Aantal verkeersgewonden

Bron: SWOV

Aantal verkeersslachtoffers

Een verkeersslachtoffer is iemand die een schokkende gebeurtenis in het verkeer heeft meegemaakt of daarvan getuige is geweest. Een verkeersslachtoffer kan (licht) gewond zijn, of zelfs overleden, maar lichamelijk gezien ook niets mankeren.

 • 430.000 mensen (18+) zijn afgelopen jaar slachtoffer van een verkeersongeval
 • 350.000 mensen voor wie dit de meest schokkende gebeurtenis was
 • 110.000 mensen voor wie dit zeer stressvol was
 • 40% van de verkeersslachtoffers heeft lichamelijke problemen
 • 12% heeft psychische problemen
 • 15% problemen met werk
 • 16% financiële problemen

Bron: VICTIMS (2018)

Verkeersslachtoffers door alcohol

 • In 2015 vielen naar schatting 12%-23% van de verkeersdoden in Nederland als gevolg van alcohol in het verkeer.
 • Dit komt neer op een aantal van 75 tot 140 verkeersdoden.
 • In 2017 reed 1,4% van de automobilisten tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol.

Bron: SWOV

Kosten verkeersongevallen

De kosten die gepaard gaan met verkeersongevallen zijn enorm. Het RIVM becijferde dat alleen al de medische kosten op zo’n 450 miljoen euro per jaar liggen. Dat is exclusief overige kosten zoals juridische kosten en verzuimkosten, economische schade enzovoorts. Volgens het SWOV bedragen de totale maatschappelijke kosten van verkeersongevallen jaarlijks 14 miljard. Hiervan is zo’n 45%, meer dan 6 miljard euro, een gevolg van de ernstig gewonde slachtoffers.

 • geschatte kosten per verkeersdode: 2,9 miljoen
 • 310.000 euro: geschatte kosten per ernstig verkeersgewonde