TrafVic Kids

Jaarlijks verliezen honderden kinderen een dierbare als gevolg van een verkeersongeval. Welke rouwklachten ervaren deze kinderen en welke hulp sluit het beste aan bij hun behoeften?Waarom dit project?

Een verkeersongeval is in Nederland de meest voorkomende onnatuurlijke doodsoorzaak (CBS, 2019). Als gevolg hiervan zijn er jaarlijks naar schatting honderden kinderen die een dierbare verliezen in het verkeer. Uit het weinige onderzoek naar het verliezen van een dierbare op jonge leeftijd blijkt dat er een verhoogde kans is op gedragsproblemen, verslechterde schoolprestaties en psychische klachten op volwassen leeftijd. Om meer inzicht te krijgen in wat voor kinderen en jongeren de emotionele gevolgen zijn van, en gepaste hulp is na, het verliezen van een dierbare door een verkeersongeval wordt het TrafVic Kids onderzoek uitgevoerd. Dit project is voortgekomen uit ons TrafVic-project, een onderzoeksprogramma gericht op volwassenen. TrafVic Kids wordt door hetzelfde onderzoeksteam geleid.

Doel van het project

Het doel van TrafVic Kids is het ontwikkelen van specialistische hulp voor kinderen die een dierbare verloren hebben in een verkeersongeluk. De hulp komt online en via een landelijk netwerk van therapeuten terecht. Hiermee wordt de kans op psychische klachten op lange termijn verkleind.

Inhoud van het project

Er is een dringende behoefte aan gespecialiseerde rouwbehandeling voor kinderen. Juist omdat kinderen op een andere manier omgaan met het plotselinge verlies van een dierbare. Bovendien worden ze vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenootjes, hebben ze problemen met leren en ook hun sociale ontwikkeling stagneert. Hierdoor kunnen ze, ook op de lange termijn, last krijgen van ernstige psychische klachten. In het onderzoek wordt ook de invloed van de rouw van ouders/verzorgers op het rouwproces van kinderen  onderzocht.

Bijzonder is dat de doelgroep actief wordt betrokken de ontwikkeling van de online behandeling. Jongeren mogen meedenken over inhoud/vormgeving/opbouw van de online behandeling zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Looptijd van het project

Het ontwikkelen van een nieuwe behandelmethode, specifiek voor kinderen, vergt veel tijd en geld. In eind 2020, begin 2021 start het vier jaar durende project. In eerste instantie met een groep van 120 kinderen. Een deel van de financiering is inmiddels rond, maar we zijn er nog niet. Er is dus steeds geld nodig om dit hulpprogramma te ontwikkelen. Help jij ook mee?

Aanmelden voor TrafVic Kids

Om passende hulp te ontwikkelen voor kinderen die het moeilijk vinden hun leven weer op te pakken, is het nodig veel kinderen te spreken over hun ervaringen. We zijn nog steeds op zoek naar kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar die ten minste 6 maanden geleden een dierbare zijn verloren en zich aan willen melden voor het onderzoek. Ook wanneer de oorzaak van het verlies anders is dan een verkeersongeval is deelname mogelijk. Kinderen en jongeren die momenteel minder rouwklachten ervaren, kunnen ook deelnemen aan het onderzoek. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en hoe je je kunt aanmelden op www.trafvickids.nl

Met belangrijke partners

Samen met partners zoals SafeRoad, ProMobility en CarProf is Fonds Slachtofferhulp er alles aan gelegen om van dit project een succes te maken. Word net als hen ook projectpartner en neem contact met ons op.