TrafVic Kids

Jaarlijks verliezen honderden kinderen een dierbare als gevolg van een verkeersongeval. Welke rouwklachten ervaren deze kinderen en welke hulp sluit het beste aan bij hun behoeften?Waarom dit project?

Een verkeersongeval is in Nederland de meest voorkomende onnatuurlijke doodsoorzaak (CBS, 2019). Als gevolg hiervan zijn er jaarlijks naar schatting honderden kinderen die een dierbare verliezen in het verkeer. Uit het weinige onderzoek naar het verliezen van een dierbare op jonge leeftijd blijkt dat er een verhoogde kans is op gedragsproblemen, verslechterde schoolprestaties en psychische klachten op volwassen leeftijd. Om meer inzicht te krijgen in wat voor kinderen en jongeren de emotionele gevolgen zijn van, en gepaste hulp is na, het verliezen van een dierbare door een verkeersongeval wordt het TrafVic Kids onderzoek uitgevoerd. Dit project is voortgekomen uit ons TrafVic-project, een onderzoeksprogramma gericht op volwassenen. TrafVic Kids wordt door hetzelfde onderzoeksteam geleid.

Doel van het project

Het doel van TrafVic Kids is het ontwikkelen van specialistische hulp voor kinderen die een dierbare verloren hebben in een verkeersongeluk. De hulp komt online en via een landelijk netwerk van therapeuten bij nabestaanden terecht. Hiermee wordt de kans op psychische klachten op lange termijn verkleind.

Inhoud van het project

Er is een dringende behoefte aan gespecialiseerde rouwbehandeling voor kinderen. Juist omdat kinderen op een andere manier omgaan met het plotselinge verlies van een dierbare. Bovendien worden ze vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenootjes, hebben ze problemen met leren en ook hun sociale ontwikkeling stagneert. Hierdoor kunnen ze, ook op de lange termijn, last krijgen van ernstige psychische klachten. In het onderzoek wordt ook de invloed van de rouw van ouders/verzorgers op het rouwproces van kinderen  onderzocht.

Bijzonder is dat de doelgroep actief wordt betrokken bij de ontwikkeling van de online behandeling. Jongeren mogen meedenken over inhoud/vormgeving/opbouw van de online behandeling zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Looptijd van het project

Het ontwikkelen van een nieuwe behandelmethode, specifiek voor kinderen, vergt veel tijd en geld. In eind 2020, begin 2021 is het vier jaar durende project van start gegaan. Naar verwachting ronden we dit project eind 2024 af.

Aanmelden voor TrafVic Kids

Op dit moment werken de onderzoekers hard aan een online therapie speciaal voor deze kinderen en jongeren. Deze therapie bestaat uit cognitieve gedragstherapie en wordt ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meer hulp nodig hebben bij het omgaan met hun gevoelens rondom het overlijden. Tijdens cognitieve gedragstherapie leren kinderen hoe hun gedachten leiden tot bepaalde gevoelens en gedrag. Het doel van de behandeling is om gedachten die onprettige gevoelens en gedrag geven, om te zetten in gedachten die wél fijne gevoelens en gedrag met zich meebrengen.

Met het onderzoek TrafVic Kids wordt bekeken of de online cognitieve gedragstherapie ook goed werkt om kinderen en jongeren zich weer beter te laten voelen. Om daar achter te komen is het nodig dat kinderen en jongeren deze therapie gaan volgen. Hierdoor leren we hoe we kinderen en gezinnen beter kunnen helpen. Er kunnen in totaal 10 kinderen/jongeren meedoen aan het onderzoek. Kinderen/jongeren kunnen meedoen als ze tenminste 6 maanden geleden een dierbare zijn verloren door een verkeersongeval. 

Wil je meer weten over het onderzoek of je kind alvast aanmelden? Neem dan contact op met met Iris van Dijk, onderzoeker op het TrafVic Kids-project (i.vandijk@uu.nl of 06 186 89 006).

Met belangrijke partners

Samen met partners zoals SafeRoad, ProMobility en CarProf is Fonds Slachtofferhulp er alles aan gelegen om van dit project een succes te maken. Word net als hen ook projectpartner en neem contact met ons op.