Verbod op lachgas moet verkeersincidenten voorkomen

Het aantal verkeersongelukken als gevolg van lachgas groeit snel. Uit cijfers blijkt zelfs dat het aantal incidenten in drie jaar tijd is vertienvoudigd: van 130 in 2017 naar 1.390 het afgelopen jaar. Een verbod op lachgas in het verkeer is nodig om verdere verkeersongelukken te voorkomen.


Er moet een verbod komen op het recreatief lachgasgebruik. Dat schrijft Fonds Slachtofferhulp in een advies aan staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid). Lachgas moet gelijk gesteld worden aan cannabis, door het op lijst 2 van de Opiumwet te plaatsen.

Verder pleiten we ervoor dat het gebruik van lachgas opgenomen wordt in het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Zodat rijden onder invloed van lachgas ook strafbaar is.

Geen lachgas in de auto

Verkeersongevallen als gevolg van lachgas komen vooral voor in de randstad, waar het gebruik van lachgas als recreatieve drug populair is. “De politie zit met de handen in het haar. Want die zien gewoon dat er lachgas ampullen op de stoel in de auto liggen, maar kunnen daar nu niet op beboeten”, zei Blokhuis tegen NOS Radio 1.

Een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn al meer dan genoeg gevaren in het verkeer. Rijden onder invloed van alcohol of andere middelen moet wat ons betreft hard worden aangepakt. Geen lachgas in de auto.

Roekeloze rijders

Verbod op recreatief lachgasgebruik is niet de enige maatregel waar we ons hard voor maken. Het verkeer in Nederland kan en moet veiliger. Zo waren we nauw betrokken bij de wettelijke verruiming van de term ‘roekeloosheid’. Met de aanscherping van deze wet kunnen bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, zwaardere straffen krijgen. Verder onderzoeken we met een expertgroep hoe veelplegers in het verkeer het beste kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld door met een ingebouwd kastje in de auto het rijgedrag te monitoren.

Programma Verkeer

Binnen ons programma Verkeer hebben we aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland en maken we ons sterk voor de juiste behandeling en hulp voor slachtoffers en nabestaanden. Nieuwe risico’s op de Nederlandse wegen, zoals rijden onder invloed van lachgas, en de wettelijke aanpak hiervan, volgen we op de voet. We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen.

Bekijk ons advies voor het verbod op recreatief lachgasgebruik.