Bewustwording over online seksueel misbruik: een platform voor jongeren

”Vanaf mijn 11e ben ik online seksueel misbruikt. Ik kon niet uit het web van misbruik komen. Het netwerk wist alles van me. Pas sinds kort komt de realisatie dat wat ik heb meegemaakt ‘online seksueel misbruik’ is, en dat ik daar hulp voor kon krijgen. De stem die zegt: ‘je hebt het zelf opgezocht’, die is nog steeds heel luid.” – Slachtoffer, anoniem.


100.000 jongeren jaarlijks slachtoffer van online seksueel misbruik

Steeds meer jongeren krijgen met online seksueel misbruik te maken. Online seksueel misbruik kent veel vormen. Denk aan het veel gehoorde ‘shame sexting’, wanneer naaktfoto’s of -video’s ongewild online verspreid worden. Of ‘sextortion’ wanneer jongeren worden gechanteerd of bedreigd met gebruik van beeldmateriaal. Ook ‘grooming’, het online kinderlokken met het oog op seksueel misbruik’. Of ‘exposen’, het online verspreiden van intiem beeldmateriaal met naam en contactgegevens, komt steeds vaker voor.

De gevolgen van online seksueel misbruik worden vaak onderschat, terwijl veel jongeren kampen met depressieve gevoelens, een dissociatieve stoornis, PTSS en soms zelfs suïcidale gedachten. De angst dat naaktfoto’s of videobeelden weer ergens opduiken achtervolgt hen vaak een leven lang.

98% ontvangt geen hulp

Jongeren die online seksueel misbruik meemaken gaan in de meeste gevallen niet op zoek naar hulp. Uit de vele gesprekken die wij met slachtoffers voeren, blijkt dat zij zich vaak niet realiseren dat wat zij meemaken ‘online seksueel misbruik’ is. Ze hebben het gevoel dat er niets aan te doen valt en ervaren intense gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid. De meeste jongeren ervaren weinig begrip van hun omgeving, of durven er niet over te praten. Hierdoor kan online seksueel misbruik ongemerkt doorgaan en komt slechts 2 % van de slachtoffers bij de hulpverlening in beeld.

Een platform voor en door jongeren

Samen met Hack the Planet en Morrow ontwikkelt Fonds Slachtofferhulp een platform, in samenwerking met jongeren die online seksueel misbruik hebben meegemaakt. Op het platform zullen de krachtige verhalen van jongeren worden getoond, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van deze doelgroep. Passend binnen dit platform en afgestemd op de behoefte van de doelgroep, wordt informatie gegeven over de onderstaande punten:

– Wat is online seksueel misbruik?
– Drempels tot de hulpverlening: gevoelens van schaamte, schuld en eenzaamheid
– Wat kan je als naaste doen en zeggen?
– Waar kan je terecht voor professionele hulp na online seksueel misbruik?

”Toen ik twaalf was, kende ik mijn eigen grenzen nog niet. Via Skype kwam ik in contact met een jongen met wie ik hele leuke gesprekken had. Na een tijdje daagde hij mij uit om meer van mezelf te laten zien. Dit heb ik gedaan. Vanaf dat moment sloeg de toon van het gesprek om. Het paaien en het complimenteren was voorbij en hij zei: ‘Ik heb je beelden en ik heb je telefoonnummer. Ik ga jou online zetten en je gaat het druk krijgen, hoer.

De angst en de schaamte die ik voelde, waren zo groot. Ik had het gevoel dat ik alles over mezelf had afgeroepen: een intens schuldgevoel. Hierdoor heb ik er nooit over durven praten. Tot nu.”

– Carlijn, een van de jongeren met wie wij dit platform ontwikkelen.

Wat willen we bereiken met dit platform?

We willen jongeren in de leeftijd van 13 t/m 24 jaar bereiken. Zodat we bewustwording kunnen creëren over wat online seksueel misbruik inhoudt en waarom je er juist wel over zou moeten praten met iemand die je vertrouwt. Samen met jongeren die het hebben meegemaakt, willen we laten zien dat je niet schuldig bent of je niet hoeft te schamen voor wat jou overkomt. Ook niet als je er zelf voor hebt gekozen om een seksueel getinte foto of video te versturen.

Met dit platform voor jongeren en door jongeren ontwikkeld, hopen we hen te activeren, informeren, we hopen van hen te leren en het stigma rondom online misbruik te verminderen:

– Activeren: praat erover en ga op zoek naar hulp.
– Informeren: welke hulporganisaties zijn er en hoe kunnen zij helpen?
– Leren: deel je ervaring (anoniem) met ons, zodat de hulpverlening verbetert.
– De-stigmatiseren: gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid doen afnemen.

De krachten bundelen in de strijd tegen online seksueel misbruik

Om slachtoffers de best mogelijke hulp te bieden en om bewustwording te creëren over online seksueel misbruik, hebben we de krachten gebundeld met het Centrum Seksueel Geweld, Helpwanted.nl en Fier. Het platform zal met het advies en medewerking van deze partners tot stand komen en onder de aandacht gebracht worden.