UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is één van ziekenhuizen waarmee we samenwerken in de pilot Casemanagement Medische Incidenten.


UMC Utrecht en Fonds Slachtofferhulp

Het UMC Utrecht is één van onze partners in de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Patiënten die de dupe zijn geworden van een medisch incident, kunnen hier rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning geeft op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen onderzoeken we de meerwaarde van casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten. Openheid en erkenning blijken hierbij ontzettend belangrijk. Wat we uiteindelijk willen bereiken? Structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.