Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is een van de ziekenhuizen waarmee we samenwerken binnen het programma Casemanagement Medische Incidenten.


Diakonessenhuis en Fonds Slachtofferhulp

Het Diakonessehuis is één van onze partners in de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Aan de hand van de pilot kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden hier rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning biedt op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Samen met de deelnemende ziekenhuizen onderzoeken we de meerwaarde van casemanagement aan patiënten en hun naasten. Wat we uiteindelijk willen bereiken? Structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.